Geplaatst op: 13 juli 2020

Gezondheid breed op de agenda in de regio; dit doen we al!

Gezondheid wordt breed op de agenda gezet, dat zien we in de nieuwe landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024. De rijksoverheid en gemeenten gaan zich de komende jaren inzetten op vier gezondheidsvraagstukken. Met als rode draad Health in All Policies en positieve gezondheid. In onze regio Apeldoorn-Zutphen-Achterhoek zijn al mooie voorbeelden en wij zien kansen voor nieuwe ontwikkelingen. 

1. Verbeteren van gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving

Een gezonde fysieke leefomgeving kan bijdragen aan de vermindering van eenzaamheid en een gezonde leefstijl. Een ongezonde fysieke leefomgeving kan juist een bron van ziektelast zijn. Wat kunt u als zorgverlener met dit onderwerp? Houd het dicht bij huis: is uw praktijk/gezondheidscentrum/kantoor fysiek goed toegankelijk voor mensen die slechter ter been zijn? Is de informatie die u verstrekt goed leesbaar en vindbaar voor laaggeletterden en mensen met gehoor- of oogproblemen? Is uw locatie rookvrij? Kent u de mogelijkheden voor sport, bewegen en welzijn in de woonomgeving van uw patiënten?

2. Verminderen van gezondheidsachterstanden

Wie rijker en hoger opgeleid is, leeft gemiddeld langer en in betere gezondheid. Gezondheidsachterstanden zijn hardnekkig en zijn de afgelopen decennia niet of nauwelijks kleiner geworden. Wat kunt u als zorgverlener met dit onderwerp? Heeft u oog voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? Weet u het sociale wijkteam te vinden als er onderliggende problemen zijn? Werkt u aan een Kansrijke Start? Gebruikt u in gesprekken met patiënten de brede blik van positieve gezondheid?

3. Verlagen van de druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen

Er zijn signalen dat prestatiedruk en sociale media negatief effect hebben op de gezondheid van jeugd en jongvolwassenen. Er is meer risico op psychische problemen, zoals depressies, slaapproblemen en toenemende stress. Wat kunt u als zorgverlener met dit onderwerp? Denk bijvoorbeeld aan de inzet van POH-GGZ Jeugd waar huisartsen en gemeenten samenwerken om kind- en jeugdproblematiek adequaat en effectief op te pakken. Signaleert u risicogroepen, zoals kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen of kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking?

4. Vitaal ouder worden

Er komen in de toekomst steeds meer ouderen met één of meerdere chronische aandoeningen. Daarnaast nemen sociale problemen onder ouderen toe, zoals eenzaamheid. Het kabinet zet hierop in met – onder andere – het programma Langer Thuis. Met het groeiend aantal ouderen die zo lang mogelijk op een goede manier thuis willen blijven wonen, is er een grote uitdaging voor professionals in zorg en welzijn. Zij werken steeds vaker vanuit de benadering van positieve gezondheid. Daarbij houden ouderen meer de regie, wordt er gekeken naar eigen kracht in plaats van beperkingen van de oudere en ligt de focus op een betekenisvol leven. Vanuit deze bredere kijk op gezondheid is het bieden van ondersteuning en zorg in netwerkverband essentieel om echt van betekenis te zijn voor de oudere medemens.

  • Proscoop is actief betrokken bij verschillende initiatieven om ondervoeding bij kwetsbare thuiswonende ouderen tegen te gaan. Ondervoeding bij ouderen komt vrij vaak voor, maar wordt niet of onvoldoende gesignaleerd. Vijftien tot dertig procent van de thuiswonende ouderen is ondervoed. En nu mensen langer thuis wonen, is de verwachting dat het aantal mensen met ondervoeding toeneemt.
  • Observatiebedden Oost Achterhoek

Proscoop denkt met u mee

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over de nieuwe landelijke nota, hoe het beleid er in uw gemeente uitziet, of wat en wie u nodig heeft om lokaal/regionaal belangrijke issues over gezondheid aan te pakken? Wilt u aan de slag met positieve gezondheid? We sparren graag met u! Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

Download hier de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 ‘Gezondheid breed op de agenda’.

Gerelateerde items

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic: Resultaten Achterhoek Rookvrij

In de Achterhoek werken we samen aan een rookvrije regio. In 2019 is vanuit de thematafel... Lees meer

Update Netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.  

Verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met ALK-problematiek in de re... Lees meer