Geplaatst op: 23 november 2021

Gezondheid in Apeldoorn: focus op samenwerking en preventie

Tweeëntwintig samenwerkende organisaties tekenden in mei het Lokaal Preventie Akkoord Apeldoorn en nu zijn er dertig organisaties aangesloten. Hiermee is een brede, gezamenlijke beweging gestart. Op weg naar gezond gedrag in een gezonde omgeving, waarin de gezonde keuze de gemakkelijke keuze is en ongezondheid niet langer de norm. Elkaar weten te vinden, kennis en ervaring delen en samen optrekken. Elk vanuit de eigen kracht en met de gezamenlijke ambitie op een gezonde samenleving. Inmiddels zijn themagerichte werkgroepen – thematafels – aan de slag gegaan.

Thema’s roken, alcohol, gezond gewicht en leefomgeving

Het Lokaal Preventieakkoord begint in Apeldoorn niet bij nul. Er zijn al verschillende programma’s die bijdragen aan de gezondheid in Apeldoorn. Het akkoord versnelt of versterkt bestaande programma’s door samenwerking en innovatie te stimuleren. In het preventie akkoord zijn ambities geformuleerd voor vier thema’s: roken, alcohol, gezond gewicht en leefomgeving. Gelezen in het akkoord:

‘Stel je eens voor dat iedereen lekker in z’n vel zit.
Dat we allemaal gezond eten, genoeg bewegen en goed slapen.
Zo’n gezonde toekomst, dat wil toch iedereen?’

Themagerichte werkgroepen – de thematafels – stellen voor het eind van 2021 werkplannen op met concrete doelstellingen en acties. De daadwerkelijke uitvoering van de acties start in 2022. Om doelen te halen is samenwerking tussen alle partners noodzakelijk. De gemeente Apeldoorn stimuleert en faciliteert deze samenwerking.

Focus op samenwerking en preventie

Het lokale akkoord is een vertaling van het Nationale Preventieakkoord van landelijke partijen in de publieke en private sector en biedt ruimte voor een wijkgerichte aanpak. Met focus op de meer kwetsbare wijken en doelgroepen. Daarmee is de beweging in gang gezet om samen te werken aan een gezonde samenleving. In Apeldoorn zijn er al verschillende programma’s die bijdragen aan deze ambitie. Het Preventie Akkoord Apeldoorn versnelt of versterkt bestaande programma’s door samenwerking en innovatie te stimuleren. Zo wordt er verbinding gelegd met initiatieven vanuit het Sport- en Beweegakkoord en de Vitaliteitsagenda’s in kwetsbare wijken in Apeldoorn.

Wat doet Proscoop

Onze adviseurs Kyra Jansing en Anita Lahuis begeleiden elk twee thematafels bij het opstellen van de werkplannen.

 

Gerelateerde items

Infographic: Resultaten Achterhoek Rookvrij

In de Achterhoek werken we samen aan een rookvrije regio. In 2019 is vanuit de thematafel... Lees meer

Update Netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.  

Verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met ALK-problematiek in de re... Lees meer

Welzijn op Recept in beeld: videoserie om te delen

In 2020 is een start gemaakt met Welzijn op Recept in de Achterhoek en inmiddels zijn all... Lees meer