Geplaatst op: 15 december 2020

GGD NOG presenteert resultaten vijfde coronapeiling

GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoekt de gevolgen van de coronacrisis op het leven van de inwoners in de regio. Van 5 tot 11 november vond een vijfde peiling plaats. Bijna 3200 mensen hebben meegedaan door een online vragenlijst in te vullen. De eerste vier peilingen deed de GGD in maart, april, juni en september.

De belangrijkste uitkomsten uit deze peiling:

Psychische ongezondheid toegenomen sinds begin van de corona-uitbraak
Het percentage mensen met psychische ongezondheid is toegenomen van 15% in april tot 20% in november. Psychische ongezondheid komt vaker voor onder jongvolwassenen (18-27 jaar) en is bovendien in die groep veel sterker toegenomen dan in andere leeftijdsgroepen.

De meeste mensen gaan zo normaal mogelijk door, maar gemis aan sociale contacten en activiteiten neemt toe
Bijna negen op de tien mensen proberen weer zo normaal mogelijk door te gaan met het leven. Dit percentage is toegenomen sinds maart (78%). Desondanks is het gemis aan sociale contacten en activiteiten toegenomen vergeleken met de peiling van september toen de maatregelen soepeler waren.

Het werk gaat vaak weer door, maar er is ook verlies van werk en inkomen
Acht op de tien werkenden geven aan dat het werk gewoon doorgaat. Zes procent van de deelnemers is door de coronacrisis het werk gedeeltelijk kwijtgeraakt en 2% is het werk helemaal kwijtgeraakt. Voor 11% van de respondenten geldt dat door corona zijn/haar financiële situatie is verslechterd. Dit geldt vooral voor jongvolwassenen (18%).

Knelpunten in zorg en onderwijs
61% van de zorgmedewerkers ervaart knelpunten bij het werken in de zorg. Dat gaat vooral om tekort aan personeel en de hoge werkdruk. Ook van de mantelzorgers ervaart meer dan de helft belemmeringen bij het bieden van de zorg.

Van de mensen die in het onderwijs werken ervaart 73% knelpunten.

Met de toename in besmettingen worden maatregelen ook beter opgevolgd
Met het toenemen van het aantal besmettingen, zien we dat in november het draagvlak voor de maatregelen groter is geworden. Ook zien we dat het in november meer mensen lukt zich aan de maatregelen te houden dan in september.

Bereidheid tot testen neemt verder toe, maar de helft van de mensen met klachten laat zich niet testen
Van de mensen met verkoudheids/griepklachten heeft 49% zich laten testen. Dit is een aanzienlijk groter deel dan in juni en september, toen respectievelijk 12% en 29% van de mensen met klachten zich liet testen.

De helft van de respondenten is bereid zich te laten vaccineren, ruim een derde weet het nog niet
51% van de mensen geeft aan zich te willen laten vaccineren. 36% weet het nog niet. De bereidwilligheid om te laten vaccineren is afgenomen t.o.v. juni toen 60% nog bereid was om zich te laten vaccineren.

De resultaten zijn visueel gepresenteerd in de infographic ‘Impact uitbraak coronavirus op het welbevinden van de bevolking’. De volledige resultaten zijn terug te lezen in het bijbehorende rapport.

Gerelateerde items

Zorg voor innoveren: standaardscholing Welzijn op Recept voor welzijnscoaches

De regeling voor Implementatie- en Opschalingscoaching (IOC) van Zorg voor innoveren heeft aanvra... Lees meer

Landelijke lijnen, regionale resultaten: deel 2

Wat hebben het Integraal Zorg Akkoord, verkorten van de GZZ-wachtlijsten en het opzetten ... Lees meer

Aandacht voor laaggeletterdheid levert meer op dan u denkt: bekijk de toolkit op de website

Van vrijdag 8 tot en met 15 september is het de week van lezen en schrijven en vragen we extr... Lees meer