Geplaatst op: 16 januari 2017

GGZhuis een feit!

Voorafgaand aan de ledenvergadering HRZ op 17 november 2016 is de samenwerkingsovereenkomst
GGZ Huis ondertekend door Medrie, Proscoop (Progez en Caransscoop) en de Huisartsenvereniging Regio Zwolle (HRZ). Met het GGZ Huis willen de partijen de huisarts maximaal ondersteunen bij zijn regierol in de GGZ-zorg. Dat gebeurt bijvoorbeeld door werkafspraken met ketenpartners in de GGZ en door ondersteuning bij doorverwijzing door informatie over aanbieders van GGZ-zorg en wachttijden.

Samenwerkingspartijen zijn onder leiding van Erik van Gijssel, voorzitter HRZ GGZ-commissie, actief geweest om het GGZ Huis vorm te geven. Tijdens de ledenvergadering HRZ werd het logo voor het eerst gepresenteerd.

 

Doel

Het doel van het project is om huisartsen en relevante zorgverleners te ondersteunen in de GGZ-zorg. Op zo’n manier dat het zorgverleners helpt grip te houden op processen, als signalering en levering van zorg. Ook biedt het GGZ Huis ondersteuning door actuele regionale afspraken, zoals:

  • zorg tijdig en op juiste plaats inzetten;
  • GGZ-zorg binnen een gezamenlijke verantwoordelijkheid oppakken;
  • het aantal incidenten van een te trage of onjuiste overdracht beperken;
  • zorgvuldig omgaan met privacy en gegevensuitwisseling.

Het project GGZhuis resulteert in een waardevol, online platform voor zorgprofessionals.

Afspraken over hoe samen te werken

In de overeenkomst is vastgelegd hoe de drie partijen gaan samenwerken. De HRZ blijft verantwoordelijk voor de inhoud van het GGZhuis, Medrie neemt het organisatorische deel op zich en Proscoop, als ondersteuningsgroep de verbindende schakel met de eerste- en tweedelijns instellingen. Binnen korte termijn gaan we ook daadwerkelijk steeds meer zien wat het GGZ Huis heeft te betekenen voor de huisartsen en relevante zorgverleners.

Meer informatie

Rik Meliesie, adviseur

Gerelateerde items

GGZhuis: makkelijker zorgproces voor mensen met psychische klachten | Jaarbericht 2018

Het jaarbericht 2018 geeft een inkijkje in een aantal projecten dat Proscoop vorig jaar h... Lees meer

Snel inzicht in psychische zorg door GGZhuis Zwolle

Proscoop heeft samen met huisartsenorganisatie Medrie gebouwd aan het GGZhuis in Zwolle: ... Lees meer

Scholing Verslavingszorg goed bezocht

Op donderdagavond 18 mei 2017 hebben GGZ Huis Zwolle, Tactus Verslavingszorg en Proscoop een scho... Lees meer