Geplaatst op: 4 februari 2021

Het Kavelmodel faciliteert een grootschalige transformatie in de zorg

Een mooi voorbeeld van een populatiegerichte werkwijze

Ruim 70 geïnteresseerden ROS-adviseurs bezochten op 1 februari 2021 de online ROS netwerkbijeenkomst over “het Kavelmodel”. De kavel in de Achterhoek is als eerst gestart in Nederland en werd daarom uitgelicht in de presentaties. Zij lieten zich inspireren door Leonie Voragen en Maarten den Braber van Health KIC en door Welmoed Nijboer en Jantien Heideman van Proscoop. De integrale en grootschalige aanpak maakt de Kavelmodellen uniek. De langetermijnafspraken (meer dan 10 jaar) en grote investeringsfondsen maken het mogelijk om te investeren in méér gezondheid en preventie en om de transformatie in zorg en gezondheid daarmee écht mogelijk te maken.

Nederland behoort tot de top 3 van de wereld wat betreft zorg. Maar voor hoe lang nog? De kwaliteit van zorg staat onder druk door vergrijzing, toename van het aantal chronisch zieken, stijgende zorgkosten en een tekort aan zorgprofessionals. Op deze manier zijn we over 10 tot 20 jaar de helft van ons inkomen kwijt aan zorgkosten. Dit is op de lange termijn onhoudbaar. Doordat het huidige systeem het repareren van ziekte beloont, missen we nu structurele organisatiekracht om mensen gezonder te maken en te houden. We moeten daarom juist nú anders gaan organiseren, financieren en meten.

Triple aim

De Kavelmodellen volgen een populatiegerichte werkwijze om doelstellingen op alle drie de pijlers van Triple Aim te realiseren. Omdat dit overeenkomt met de missie en visie van de ROS’en is het initiatief van de samenwerkingspartners in de Achterhoek van 8RHK Gezond en Health KIC erg leerzaam en interessant! Ook kunnen ROS-adviseurs vanwege hun sterke regionale netwerk en expertise op de verschillende elementen van populatiemanagement een waardevolle bijdrage leveren. Bijvoorbeeld in het anders organiseren, financieren en monitoren en in het centraal stellen van de inwoners.

Terugkijken

  • Het Kavelmodel is een initiatief van Health KIC en wordt gefaciliteerd door Noaber Foundation, Menzis, PGGM, Alles Is Gezondheid en het Ministerie van VWS. Kijk voor meer informatie op www.kic.nl.
  • De bijeenkomst op 1 februari is georganiseerd door ZONH en Proscoop en is terug te kijken via deze link. Het ROS-netwerk populatiegerichte zorg is van plan een vervolg te organiseren, wij houden u hierover op de hoogte.
  • Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën voor een vervolg? Wij horen het graag via info@proscoop.nl of info@zonh.nl.

Gerelateerde items

Achterhoekmonitor lanceert dashboard de Gezondste Regio

Achterhoek Ambassadeurs lanceerden in juli 2021 een nieuw onderdeel van de Achterhoekmoni... Lees meer

Achterhoekmonitor: Gezondste Regio gelanceerd

Thematafel de Gezondste Regio richt zich op vernieuwing en verbetering binnen zorg en wel... Lees meer

Inzet POH Jeugd in Oost-Achterhoek succesvol: laagdrempelig en dichtbij huis!

Door inzet van een praktijkondersteuner jeugd (POH Jeugd) in een huisartsenpraktijk wordt... Lees meer