Geplaatst op: 20 april 2020

Data-informatie gebruiken om zicht te krijgen op electieve zorg

Door COVID-19 zijn zorgaanbieders gedwongen om hun capaciteiten anders in te richten en om ruimte te creëren waar het cruciaal is. De druk op zorg wordt groter, immers, vóór de pandemie was er al sprake van krapte en moesten er keuzes worden gemaakt. Die druk groeit met de dag; niet-spoedeisende, electieve zorg wordt (deels) afgezegd om plaats te maken voor de zorg die niet kan wachten tot later. Er ontstaat zo een stuwmeer aan zorgbehoefte. Dit vraag om een gedegen planmatige aanpak. Nu, in de crisisfase, maar zeker ook wanneer het aantal COVID-19 patiënten afneemt, tot stabilisatie bereikt is.

Dashboard data informatie ziekenhuizen

Een dergelijk plan bestaat uit een aantal onderdelen. Als eerste is het goed om het stuwmeer aan electieve zorg zichtbaar te maken. Q-consult is een adviesorganisatie die door middel van een dashboard de data informatie beschikbaar maakt voor ziekenhuizen. Eenmaal per week leveren zij deze informatie die voortkomt uit de data van de ziekenhuizen aan. In de regio van Proscoop maakt bijvoorbeeld Gelre Ziekenhuizen gebruik van het beschikbare dashboard.
In het dashboard wordt per zorgactiviteit ingeschat welk deel van de zorg uitgestelde of verdampte zorg betreft. In het dashboard kan vervolgens informatie gefilterd worden voor specifieke specialismen, diagnoses en categorieën van zorg (acuut, oncologisch, electief, chronisch). Ook worden verschillende toekomstige scenario’s gesimuleerd voor de zorg in 2020.

Bijvoorbeeld:
Wat als de electieve zorg vanaf mei weer geleidelijk opgebouwd wordt, hoeveel patiënten met een uitgestelde heupoperatie kunnen dan in de zomermaanden worden geopereerd in het geval van weekend OK’s? En kunnen andere organisaties in de regio dan een rol spelen bij het herstel en de revalidatie van deze patiënten? Ook voor andere ziekenhuizen kan een dergelijk dashboard worden gevuld. Zie ook dit bericht van Q-consultzorg.