Geplaatst op: 24 juni 2020

Huisarts Karlijn Marissink over bewuster en met meer aandacht leven

Terwijl de coronapandemie een flinke opschudding in de gezondheidszorg op gang heeft gebracht, zoeken zorgverleners in het hele land naar creatieve oplossingen om in contact te blijven en zorg mogelijk te maken. Wij zijn benieuwd naar de ervaringen in de regio. Huisarts Karlijn Marissink, huisarts in Didam vertelt over hoe zij de veranderingen beleefde, wat haar aan het denken heeft gezet en hoe zij naar de toekomst kijkt.

Bewuster en met meer aandacht leven

‘Corona heeft mij rust gegeven’, zo start het antwoord van Karlijn op de vraag hoe het met haar gaat. Ze licht toe: ‘Door de coronamaatregelenheb ik noodgedwongen een stapje terug gedaan en was er tijd om te zoeken naar waar ik mee bezig ben, wat is belangrijk en wat is minder belangrijk. Dat gaf mooie inzichten en leverde voor mij in ieder geval op dat ik dingen nu met meer aandacht doe, daar keuzes in maak en veel bewuster leef. Met drie kinderen, mijn ouders in de buurt en een drukke huisartsenpraktijk ligt er een mooie uitdaging om dat vast te houden.’

Sterke verbinding en samenwerking

De Hagro en de Harop (HuisArtsenRampenOpvangPlan) bleken in de hectiek van de coronatijd een goede onderlinge samenwerking te hebben.
‘De Harop schakelde snel, nam kordate besluiten waardoor de corona-opvang snel en goed geregeld was. Ik communiceerde tussen Hagro en Harop en dat verliep heel prettig. Ook in de Hagro verliep de samenwerking goed. Het contact is daar – noodgedwongen natuurlijk – aangehaald en verbeterd. Immers, we hebben elkaar nodig, moeten ook wat voor elkaar over hebben en trekken samen op. Al snel hebben we goede afspraken gemaakt over een centraal coronaspreekuur, met inzet van wisselende assistentes.
Ik vind het bewonderenswaardig zoals de assistentes schakelden; zij hebben mooi werk gedaan in de opvang van de coronapatiënten.’

Verandering, op weg naar anders werken in de zorg

Karlijn vertelt openhartig over de verandering die ze in haar praktijk ervaart, die ze bij de patiënten bemerkt en zorg die geboden wordt vanuit de tweede lijn.
‘Door Corona is bij ons het beeldbellen op gang gekomen. Wat al op onze planning stond, was om mensen digitaal in hun dossier te laten kijken naar uitslagen en de mogelijk bieden voor e-consult. Dit is enigszins versneld naar voren gehaald. Terwijl het online afspraak maken juist vertraagd is door Corona. Beeldbellen vinden de meeste patiënten prettig: er is geen reistijd, geen wacht(kamer)tijd, maar wel alle aandacht van de zorgverlener. En we zijn in de Hagro aan het kijken hoe we praktische hulp kunnen bieden aan patiënten die digitaal wat achterop lopen. In de Achterhoek zijn al mooie resultaten geboekt en met ‘copy-paste’ hopen we een eind te komen.’

Zorg en sociaal domein; juiste zorg op de juiste plek

Er liggen zeker kansen: ‘Ik denk dat we anders mogen kijken naar zorg- en zorgverlening. Uitslag- en controlebezoek hoeft niet in de tweede lijn te gebeuren; afschaling naar 1,5- of eerstelijnszorg is – mede door de inzet van digitale middelen – een mogelijkheid. Dat betekent nogal wat, maar het is goed als we hierover in gesprek gaan en blijven.
De kansen die ik zie voor het uitrollen van positieve gezondheid met alle andere disciplines in Didam is dat we met zijn allen veel meer met dezelfde visie zorg kunnen gaan verlenen en meer op zoek gaan naar de juiste zorg op de juiste plek. Het is nu nog te vaak zo dat mensen in de zorg blijven hangen, terwijl ze op een andere plek veel beter geholpen kunnen worden of elkaar kunnen helpen. Daarin zou de gemeente een hele mooie rol kunnen spelen.’

Karlijn haakt daarop aan en vertelt een flinke toestroom van mensen in de praktijk ná Corona te verwachten. Ze vermoedt dat velen geen zorgvraag hebben, maar vanwege andere onderliggende problemen klachten ontwikkelen: ‘Denk bij voorbeeld aan ontslag, schuldsanering, faillissement, huiselijk geweld. De fysieke en mentale klachten die hieruit voortkomen horen vaak niet thuis in de huisartsenzorg. De juiste zorg op de juiste plek is ook hier heel belangrijk. Door samenwerking tussen huisartsen en het sociaal domein te ontwikkelen zouden we een verbeterslag kunnen maken.
In overleg met Proscoop hebben we daarom een afspraak gemaakt met een gemeenteambtenaar van het sociaal domein. Om samen te kijken hoe we die hausse kunnen voorkomen óf goed kunnen stroomlijnen, zodat mensen met de juiste vragen op de juiste plek de juiste zorg en aandacht krijgen.’

Meer informatie

Gerelateerde items

Praat jij mee over de zorg in jouw regio?

De zorg voor jong en oud in Nederland gaat veranderen. Ook in de regio rondom Zwolle word... Lees meer

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer