Geplaatst op: 8 april 2020

Informatie voor laaggeletterden en anderstaligen over Corona

Begrijpelijke informatie over het Coronavirus is extra belangrijk voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden. Er zijn verschillende websites die hulp bieden om deze mensen goed te informeren. 

Steffi.nl

Een handige website met veel gesproken informatie vindt u op de website corona.steffie.nl. De website geeft hulp door middel van Steffie. Steffie beantwoordt vragen als:

  • Hoe zorg je ervoor dat jij en anderen niet ziek worden?
  • Welke symptomen kun je verwachten als je het virus krijgt.

Ook onderwerpen als het op een juiste manier van handen wassen, dat een goede dagindeling structuur biedt en wat mogelijkheden zijn om de dagen in te vullen. Daarnaast is er aandacht hoe belangrijk het is om te blijven bewegen.

Voorlichting GGD/GHOR

De GGD GHOR Nederland heeft informatie en voorlichtingsmaterialen (in verschillende talen) over Corona opgenomen. Deze materialen zijn ontwikkeld door verschillende organisaties en afgestemd op de richtlijnen van het RIVM en WHO. Geschikt voor asielzoekers, statushouders/andere nieuwkomers, laaggeletterden en mensen met een beperking.
Download via GGD/GHOR.

Pharos

Op de site van Pharos kunt u vertalingen downloaden van een informatie over hygiënische maatregelen zwangerschap en thuisblijven.
De informatiekaart is beschikbaar is Turks, Tigrinya, Arabisch, Engels, Pools, Chinees, Farsi en Somalisch.
De poster – zelf printen en ophangen – vermeldt welke hygiënische maatregelen mensen zelf kunnen nemen om te voorkomen dat zij het virus krijgen of verspreiden, zoals de handen wassen. De poster is beschikbaar in vijf talen: Nederlands, Arabisch, Turks, Tigrinya en Engels.
Er is eenvoudige en begrijpelijke informatie over zwangerschap en bevalling tijdens de corona-uitbraak. Een folder – met voorleesfunctie – geeft tips en een formulier om een dagschema mee te maken: Corona, thuis blijven en opvoeding.

Gerelateerde items

Vaccinatie risicopatiënten in huisartsenpaktijk halveert kans op ziekenhuisopnamen

Een nieuw algoritme stelt huisartsenpraktijken in staat het risico te berekenen dat patië... Lees meer

Goed gevoed: Project ondervoeding bij ouderen Zwolle

Ondervoeding is onder (thuiswonende) ouderen een veelvoorkomend probleem met grote gevolg... Lees meer

Oproep GGD NOG aan eerstelijnszorgverleners: extra handen hard nodig!

De rek is eruit en de zorgverlening aan patiënten die opgevangen worden in de zorghotels ... Lees meer