Geplaatst op: 11 april 2019

Inspiratietour; dit doen we nóg een keer!

Na het succes van de eerste inspiratietour in het najaar van 2018 heeft Proscoop een tweede inspiratietour georganiseerd. Op donderdag 4 april vertrok er opnieuw een bus met 35 zorgprofessionals uit verschillende domeinen op zoek naar inspiratie. 

De eerste stop is bij het Medisch Spectrum Centrum in Meppel. Hayat el Mahjoubi is kwartiermaker voor De Geweldige Wijk in Meppel en vertelt ons meer over het programma gericht op gezinnen met een kleine beurs. Met behulp van een app is het voor hen mogelijk een vraag te stellen die voor hen op dat moment belangrijk is. Door het oplossen van deze dagelijkse problemen wordt stress verminderd en kan men werken aan nieuwe vaardigheden en gedrag ter verbetering van hun gezondheid en geluk. Ervaringsdeskundigen vertellen hoe zij gebruik hebben gemaakt van de app en op welke manier hun gezondheid en geluk zijn veranderd.

Het programma wordt vervolgd met lezingen van huisarts Carola Penninx en verloskundige Nelleke Gosker. Penninx benadrukt de andere kijk op gezondheid die ook voor huisartsen een steeds belangrijkere rol gaat spelen en neemt ons mee terug naar het ontstaan van het medisch centrum. Gosker licht de aanpak Centering Pregnancy toe. Hierbij volgen zwangeren als groep samen hun controleafspraken. De nadruk ligt op eigen regie met als gevolg: meer steun, meer betrokkenheid en gelukkigere én gezondere moeders en baby’s.

Onderweg naar Utrecht

Tijdens de busreis is het woord voor Jan Joost Meijs, voormalig directeur van gezondheidscentrum de Roerdomp. De concepten ‘Bewegen op recept’, ‘Welzijn op recept’ en wijk- populatiegericht werken staan centraal in zijn presentatie.

Indekerngezond

De bus stopt in Leidsche Rijn bij het wijkproject Inderkerngezond, volledig voor en door burgers geïnitieerd. Positieve gezondheid wordt hier volop omarmd en is de drijfveer voor de activiteiten die er plaats vinden. Projectleider Sandra IJpma vertelt meer over dit initiatief.

Dat ook huisartsen steeds meer patiënten zien met gezondheidsproblemen waarvoor de oplossing te vinden is in het sociale domein of in leefstijladvisering, vertelt Ton Drenthen (NHG). Zijn presentatie ‘Preventie in de buurt’ bevat voorbeelden en praktische tools waar huisartsen direct mee aan de slag kunnen.

Tot slot is het woord aan Carin Cuijpers van de Geluksbv. Ook voor de Geluks bv geldt positieve gezondheid als basis. Hoe de Geluksbv aan het Bruto Nationaal Geluk werkt licht zij toe aan de hand van sprekende voorbeelden.

Anders denken en anders doen

Proscoop kijkt terug op een succesvolle inspiratietour. Ook de reizigers hebben de dag vol inspiratie afgesloten: “Ik neem de inspiratie mee als trigger en voorbeeld bij partijen voor anders denken en anders doen’. ‘ Door bewustwording ga ik proberen dingen anders aan te vliegen en hierin te handelen.’

De interesse om anders over zorg te denken en anders te handelen groeit. Proscoop juicht dit toe en willen daar waar mogelijk en nodig ook anderen inspireren, enthousiasmeren, ondersteunen en samenbrengen. Zo organiseren we netwerkbijeenkomsten, inspiratiesessies, workshops en trainingen over anders denken en anders doen in de zorg.

Gerelateerde items

Samenwerken aan Positieve Gezondheid in Aalten

Op donderdag 29 september vond in Aalten de bijeenkomst ‘Samenwerken aan Positieve Gezond... Lees meer

Welzijn op Recept in beeld: videoserie om te delen

In 2020 is een start gemaakt met Welzijn op Recept in de Achterhoek en inmiddels zijn all... Lees meer