Geplaatst op: 7 mei 2018

Jubilerend Gezondheidscentrum Didam zoomt in op positieve gezondheid!

Op 2 mei 2018 is het vijftig jaar geleden dat dat het Gezondheidscentrum Didam werd opgericht. Dit jubileum wordt gedurende de meimaand gevierd met een symposium en een feestelijk open huis. 

Symposium

Een vijftig jarig jubileum dat gevierd wordt met een symposium over een thema dat heden ten dage volop in de belangstelling staat: ‘positieve gezondheid. Dat laat zien dat bestuur, directie, participanten en medewerkers de ontwikkelingen in zorg en welzijn op de voet volgen. Positieve gezondheid vraagt een bredere kijk op gezondheid. Niet alleen kijken naar – beperkende – lichaamsfuncties, ook kijken naar mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven meedoen en het dagelijks functioneren van mensen. Proscoop adviseurs Adrie Schimmel en Jantien Heideman, hebben samen met Chantal Walg geholpen bij de voorbereidingen voor het symposium. Jantien en Chantal verzorgen een workshop over positieve gezondheid.

Open huis en meer

Het open huis voor patiënten, buurtbewoners en andere belangstellenden, wordt gehouden op 26 mei a.s. Een fanfare, toespraken, optreden van een koor en fotowedstrijd maken onderdeel uit van de feestelijkheden, die tussen 11.00 en 14.00 uur plaatsvinden.

Proscoop en positieve gezondheid

Proscoop hecht waarde aan de kracht van positieve gezondheid. Positieve gezondheid gaat over meer dan alleen de fysieke gezondheid, ook over veerkracht; het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, gelet op de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Gerelateerde items

Lentebijeenkomst Eibergen Gezond: ‘Bomen over gezondheid’

Op dinsdag 5 april kwamen meer dan 40 professionals uit zorg, welzijn en gemeente samen i... Lees meer

‘Een nieuwerwetse werkweek met veel burgerparticipatie’

Een van de elementen van populatiegericht werken is burger centraal of burgerparticipatie... Lees meer