Ketenbrede afspraken voor kwetsbare zwangeren in gemeente Arnhem

Hoe zorgen we ervoor dat bestaande zorgpaden aansluiten bij de huidige structuur van sociale wijkteams in de gemeente Arnhem? Welke rol heeft de gemeente hierin? De uitdaging ligt in verbinding, regie houden en elkaar kennen. Belangrijk hierbij is dat er afspraken zijn wanneer welke sociale hulpverlener betrokken moet worden en wie regiehouder is. In Arnhem is de samenwerking goed geregeld.
Op 28 november jl. werden deelnemers aan het congres ‘Grootstedelijke perinatale gezondheidszorg’ geïnformeerd hoe het geregeld is in Arnhem e.o.. Onze adviseur Annelies Diependaal van Zeeland, projectleider van dit traject, en Sjors Jansen, medisch maatschappelijk werker ziekenhuis Rijnstate waren betrokken bij de totstandkoming van de samenwerking. Zij verzorgden samen de presentatie tijdens het congres.

Zorgbeleid en lokaal gemeentelijk beleid

De periode voor de conceptie en de eerste drie maanden van de zwangerschap zijn kritische perioden voor de gezondheid van het kind bij de geboorte en voor de kansen op een optimale ontplooiing op latere leeftijd. De gezondheidssituatie rondom de geboorte is niet gelijk verdeeld. Medische én niet- medische factoren, zoals leef- en omgevingsomstandigheden of psychosociale problematiek binnen kwetsbare gezinnen, spelen hierin een rol. Zorgbeleid en lokaal gemeentelijk beleid kunnen door de handen ineen te slaan deze problematiek aanpakken door meer samenwerking, betere signalering en zorg-op-maat. In Arnhem hebben zorgprofessionals en de gemeente elkaar gevonden.

Congres ‘Grootstedelijke Perinatale Gezondheid’

Op 28 november jl. was het eindcongres van Healthy Pregnancy for ALL- 2 in Rotterdam. Een brede doelgroep professionals uit zorg- en sociaal domein kwamen samen rondom sociale verloskunde. Sociale verloskunde gaat over een gezond begin van het leven voor iedereen. Zo kunnen we gezondheidsverschillen al bij de geboorte terugdringen. Dat betekent zorg op maat en samenwerking tussen zorgverleners en gemeenten, voor toekomstige en aanstaande ouders en hun kinderen. Alleen dan kunnen de negatieve effecten worden tegengegaan van de armoedeval op de gezondheid van toekomstige generaties en worden ouders versterkt in hun ouderschap.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden en interactieve discussiesessies met kopstukken uit de (geboorte)zorg, sociaal domein en gemeenten werden de mogelijkheden gepresenteerd om op een effectieve wijze gebruik te maken van elkaars expertise. Aan het einde van deze dag hadden de deelnemers voldoende handvatten om samen met partners in het medische en sociale domein in de gemeente en regio de juiste zorg en aandacht te geven aan kwetsbare zwangeren en gezinnen.

Rol Proscoop

De adviseurs van Proscoop adviseren over hoe samenwerking en ambities binnen en buiten geboortezorg verwezenlijkt kunnen worden. Op lokaal of regionaal niveau en met de betrokken samenwerkingspartners. Het gaat hierbij vaak over maatwerk.

Lees meer over geboortezorg/Proscoop.

Gerelateerde items

Niet ziek, wel zijn: een prikkelend debat bij de Regionale Zorgalliantie Zwolle

Op 20 november 2019 organiseerde de Regionale Zorgalliantie Zwolle (RZA) een succesvolle ... Lees meer

Kick-off Zorgpad en signaleringskaart ondervoeding ouderen in Apeldoorn

Ondervoeding komt voor bij 15 tot 20 procent van de thuiswonende ouderen. Nu ouderen stee... Lees meer

Huisartsen en GGZ-aanbieders regio Zwolle sluiten overeenkomst warme overdracht patiënten

In het Netwerk GGZ Volwassenen Zwolle hebben huisartsen en aanbieders van geestelijke gez... Lees meer