Geplaatst op: 30 juli 2018

Lamiek Westerhof, huisarts Assen over pilot POH-jeugd

‘Dat alle veertien huisartsenpraktijken in Assen meedoen aan de pilot POH-jeugd is uniek te noemen’, zo vertelt Lamiek Westerhof, huisartsencoördinator en huisarts in Assen. Wij interviewden haar over de ervaringen die zij opdeed met de lokale pilot POH-jeugd rondom kind- en jeugdproblematiek. Een interview over de start, gezamenlijke visie, projectopzet, duidelijke communicatie en heldere eisen POH-jeugd.

Lees hier het hele interview Lamiek Westerhof huisarts Assen

Evaluatie pilot POH-jeugd

Bij de start van de pilot is afgesproken in het najaar 2018 te evalueren. Het is waardevol om door de evaluatie inzicht te krijgen in hoeverre de inzet van de POH Jeugd bijdraagt aan laagdrempelige en passende jeugd- en opvoedhulp voor kinderen, jongeren en hun ouders in Assen. De gemeente Assen heeft aan Proscoop gevraagd om een brede evaluatie uit te voeren, zodat tijdig besluitvorming kan plaatsvinden over voorstellen voor het vervolg. De huidige inzet van de POH Jeugd loopt tot 1 april 2019.

Rol Proscoop

Proscoop verzorgde de procesbegeleiding in deze pilot, werkte samen met de werkgroep de plannen uit, legde verbindingen waar nodig, dacht mee over de gezamenlijke visie en de projectopzet. Ook de evaluatie wordt door Proscoop uitgevoerd.

Brochure Kind- en jeugdhulp

Het interview met Lamiek is opgenomen in de brochure Kind- en jeugdhulp. Hierin leest u over de resultaten en ervaringen van betrokkenen bij de verschillende pilots in de Achterhoek en Assen. Aan bod komen onder andere ervaringen van betrokken zorgverleners, het perspectief van de gemeente en tips voor als u ook aan de slag wilt met een innovatief project op het gebied van kind- en jeugdhulp.

 

 

Gerelateerde items

Update Netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.  

Verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met ALK-problematiek in de re... Lees meer

Inzet POH Jeugd in Oost-Achterhoek succesvol: laagdrempelig en dichtbij huis!

Door inzet van een praktijkondersteuner jeugd (POH Jeugd) in een huisartsenpraktijk wordt... Lees meer

Specialistische jeugdhulp in Drenthe; POH-Jeugd

Huisartsen zijn een belangrijke partij bij het verwijzen van jeugdigen naar (specialistis... Lees meer