Geplaatst op: 16 juli 2020

Landelijk ROS-netwerk en VitaValley werken samen aan E-health

Vanuit de wens om de geleerde lessen voor de eerstelijns gezondheidszorg uit het SET-up programma, onderdeel van de SET-regeling, toegankelijk te maken en te delen met het werkveld, is het initiatief ontstaan tot een verbinding tussen het SET-up programma van VitaValley en het Landelijk ROS-netwerk waar Proscoop deel van uit maakt. Samen werken we aan de duurzame en grootschalige inzet van e-health.

Een actueel voorbeeld is de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET): een regeling voor aanbieders van zorg of ondersteuning die met een inkoper willen samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen. Onderdeel van de regeling is een ondersteuningsprogramma: SET-up. Dit programma biedt praktische ondersteuning en helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven nadat projecten toegekend zijn. Daarnaast bouwt zij een stevig leernetwerk op dat zich richt op het verzamelen, valideren, verrijken en verspreiden van waardevolle kennis en ervaring omtrent duurzame implementatie van zorgtechnologie. Hiermee zet de SET-regeling extra in op het versnellen van de leercurve en het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e-health.

Het ROS-Netwerk, de SET en de ondersteuning vanuit SET-up zijn belangrijke pijlers om e-health op grote schaal en duurzaam in te zetten. Door verbinding kunnen we hierin versnellen. Door samenwerking in een leernetwerk, het naar voren brengen van goede voorbeelden en het verrijken van bestaande initiatieven.

Over VitaValley

VitaValley is een onafhankelijke netwerkorganisatie, vanuit het algemeen nut gericht op een gezond en vitaal Nederland. Sinds 2004 realiseert VitaValley innovaties met grote impact op het werk van zorgprofessionals en op de gezondheid van veel burgers. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft VitaValley gevraagd om als onderdeel van de SET-regeling het SET-up programma vorm te geven.

Landelijk ROS-netwerk

Het ROS-netwerk is het landelijk dekkend netwerk van alle 15 Regionale Ondersteuningsstructuren, de zogenaamde ROS’en. Zij adviseren en begeleiden in de eigen regio’s de eerstelijns gezondheidszorg én betrokken partijen in zorg en welzijn bij het realiseren van samenhangende zorg in de wijken. Een belangrijke maatschappelijke opdracht met als doel om mensen de juiste zorg op de juiste plaats te kunnen bieden. De ROS heeft de taak om regionaal de implementatie van vernieuwingen te ondersteunen, de eerste lijn te versterken en innovatie te stimuleren.

Gerelateerde items

Digitale innovaties en Ehealth

Gemeenten worden gestimuleerd om digitale innovaties en Ehealth expliciet onderdeel uit t... Lees meer

Regiobeeld Achterhoek als startpunt voor goede en slimme gezondheidszorg

Achterhoekse zorgorganisaties, gemeenten, ondernemers en inwoners, vertegenwoordigd in 8R... Lees meer

Stimuleringsregelingen PréSET en SET voor visie, opschalen en borgen digitale zorgmiddelen

Digitale zorg- en hulpmiddelen hebben in deze coronatijd hun waarde meer dan bewezen. Nu ... Lees meer