Geplaatst op: 30 augustus 2018

Leefstijlinterventies in het basispakket per januari 2019

Een gezonde en actieve leefstijl helpt bij het voorkomen van ziekte en zorg. Vanaf januari 2019 worden drie gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) opgenomen in het basispakket, te weten SLIMMER en BeweegKuur. Proscoop gelooft in deze domeinoverstijgende interventies en levert een waardevolle bijdrage aan samenwerkingsverbanden.

GLI

Bij een GLI staat de leefstijl van een persoon en zijn naasten centraal en is er aandacht voor voeding, beweging, gedragsverandering. Cruciaal – én voorwaarde in de basisverzekering – is de samenwerking tussen zorg- en sociaal domein.

Wat doet Proscoop

Proscoop helpt om GLI tot stand te brengen door:

  • in kaart te brengen wat er aan samenwerking mogelijk is binnen het werkgebied (nuldelijn,  burgerinitiatieven en eerstelijn)
  • in kaart te brengen van het aanbod van deze samenwerkingen
  • in kaart te brengen van hiaten in dit aanbod
  • samenwerkingen te helpen bij inrichting van werkwijze van het netwerk, waarbij de burger/patiënt voorop staat.

Kabinetsbeleid

Minister Bruins noemt het vergoeden van de gecombineerde leefstijlinterventie een belangrijke stap. ‘De gezondheid van de gebruikers zal erop vooruit gaan. Daardoor verwachten we tevens dat de kosten voor duurdere vormen van zorg lager uitvallen. Dat is winst voor de patiënt en winst voor de premiebetaler.’

Staatssecretaris Blokhuis: ‘Het kabinet zet in op langer leven in goede gezondheid voor alle Nederlanders. Deze maatregel draagt daar concreet aan bij. We gaan er vanuit dat deze mensen vervolgens ook beter kunnen meedoen in de samenleving. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten.’

Rol Proscoop in regionale projecten

In GLI’s werken professionals uit zorg en welzijn samen om burgers te begeleiden naar een actieve en gezonde leefstijl. De basisfinanciering GLI per 1 januari 2019 is alleen beschikbaar voor interventies voor 18 jaar en ouder.

Proscoop is actief in het samenbrengen en verbinden van partners in zorg en welzijn. In ons werkgebied zijn we onder meer betrokken bij projecten als BeweegKuur, Berkellandfit, SLIMMER, SportXtra en jongereninterventies als JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht), Cool2BFit en GezondGewichtGezondKind in de Achterhoek.

 

 

Gerelateerde items

Training ‘Overgewicht op tafel’ – Achterhoek

Stelt u zich voor: 'Er zit een ouder met een kind met overgewicht in uw spreekkamer.' U k... Lees meer

Rudie van den Berg: deskundigheid versterken door intervisie

Eén van de instrumenten die worden ingezet tijdens de pilots rond jeugd GGZ is intervisie... Lees meer

Renate Jansen over informatiemanagement bij pilots Kind- en jeugdhulp

Informatiemanagement speelt een steeds grotere rol bij pilots in de zorg. Voor Proscoop i... Lees meer