Geplaatst op: 7 oktober 2015

Martine Poulussen, Menzis: ‘Het blijft puzzelen met SOLK’

Op weg naar het congres ‘SOLK, niet te verklaren? Wel te behandelen’ op 4 november, bevragen we een huisarts, een (ex-)patiënt, een psychotherapeut en dit keer: Martine Poulussen, een betrokken projectmanager Zorg eerste lijn bij Menzis voor de regio’s Twente en Achterhoek. Hoe breed is de SOLK-problematiek en waar liggen financiële uitdagingen?

Spreekkamer huisartsenpraktijk

‘Wat speelt zich in de spreekkamer van de huisarts af wanneer een SOLK-patiënt binnenkomt? In hoeverre kan een huisarts op het eigen oordeel vertrouwen en in hoeverre durft een huisarts zich uit te spreken tegen een dwingende patiënt?’ Poulussen is zich terdege bewust van de grote rol die een huisarts heeft als het gaat om SOLK-patiënten in de eerste lijn. ‘Want,’ zo zegt zij: ‘het blijft puzzelen voor een huisarts: wanneer is een patiënt een SOLK-patiënt? Als alle medische oorzaken zijn onderzocht en uitgesloten of eerder? En hoe ‘prik’ je als huisarts door de gepresenteerde klachten? We zijn allemaal gebaat wanneer SOLK zo vroeg mogelijk in het traject wordt onderkend. In de eerste plaats de patiënt, want die krijgt zo snel duidelijkheid over wat er aan de hand is. Maar ook de huisarts. Hij hoeft zijn patiënt niet onnodig voor allerlei diagnostiek naar het ziekenhuis te sturen. En dat scheelt weer in de zorgkosten. Zo vindt Menzis het belangrijk dat de regie binnen de huisartsenzorg ligt en zet de huisarts in zijn kracht door te onderzoeken waar het mogelijk is dat de huisarts diagnostiek kan aanvragen zonder dat er een verwijzing plaatsvindt naar een specialist.’

Probleem en oplossing

‘Het SOLK-probleem moeten we niet onderschatten. Het is niet wetenschappelijk onderbouwd, maar aangenomen wordt dat zo’n 1 miljoen patiënten gerangschikt kunnen worden als SOLK-patiënt. Een maatschappelijk probleem, dat volgens Martine meer bespreekbaar mag worden: ‘Het SOLK-congres draagt zeker bij SOLK meer op de kaart van de zorgverlener te zetten. En dat niet alleen; het helpt in de herkenning, benadering en behandeling van een SOLK-patiënt. Ik ben blij dat de psychosomatische oefen/fysiotherapeut een duidelijke rol in het congresprogramma heeft gekregen. Wanneer een huisarts een SOLK-patiënt herkent, gaat een psychosomatisch oefentherapeut een paar stappen verder.’
Poulussen juicht het toe wanneer zorgverleners elkaar rondom SOLK beter leren kennen en vanuit de keten de behandeling aanpakken.

App je hAppy

Martine: ‘Ik maakte bij Menzis kennis met SOLK vanwege een trial – via Tim Olde Hartman en Enny Versteeg – om hypotheses rondom SOLK en de psychosomatisch oefentherapeut aantoonbaar te maken. Een interessant onderwerp en het liet me niet meer los. Mede naar aanleiding van de resultaten van deze trial financiert Menzis de ontwikkeling van een app: ‘App je hAppy’. Deze app is een hulpmiddel voor de behandelend psychosomatisch therapeut en de SOLK-patiënt: de interventie is beter te volgen, er worden tips en thuisoefeningen gegeven. De app is momenteel als test bij ongeveer 150 patiënten in gebruik, onder begeleiding van de psychosomatisch oefentherapeut.

Gerelateerde items

Praat jij mee over de zorg in jouw regio?

De zorg voor jong en oud in Nederland gaat veranderen. Ook in de regio rondom Zwolle word... Lees meer

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer