MDO eerstelijnszorg Apeldoorn in nieuw jasje gestoken

Het Multidisciplinair Overleg (MDO) eerstelijnszorg Apeldoorn heeft een aantal jaren goed gefunctioneerd. Van elke discipline binnen de eerstelijnszorg nam één vertegenwoordiger deel aan het overleg. De belangstelling voor de bijeenkomsten nam echter af. Daarom was het tijd om te kiezen voor een andere vorm. Er is besloten om het overleg te vervangen door een jaarlijkse themabijeenkomst voor alle eerstelijns zorgaanbieders in de gemeente Apeldoorn.

Themabijeenkomst Zó werkt de zorg

Eind maart 2019 vond de themabijeenkomst ‘Zó werkt de zorg in Apeldoorn’ plaats. De bijeenkomst startte met een interactieve workshop onder leiding van De Argumentenfabriek (uitvoerend partner van Platform Zó werkt de zorg), om de kennis van de deelnemers over het zorgstelstel en de huisartsenzorg in het bijzonder te actualiseren. In het tweede deel van de bijeenkomst is een aantal initiatieven in de gemeente Apeldoorn kort gepresenteerd, zoals positieve gezondheid, OZOverbindzorg, gezonde leefstijl en wijkmanagement in de huisartsenzorg.

Doel bijeenkomsten

De opzet van deze bijeenkomst sloeg aan bij de deelnemers. Er is daarom besloten om één keer per jaar voor alle eerstelijns zorgaanbieders in de gemeente Apeldoorn een themabijeenkomst te organiseren. Doel van deze bijeenkomsten blijft om elkaar te ontmoeten, nieuwe ontwikkelingen in de gemeente Apeldoorn uit te wisselen en geïnformeerd te worden over een bepaald thema. Proscoop neemt het initiatief om samen met andere organisaties in maart 2020 de volgende bijeenkomst te organiseren. Onze adviseurs Anita Lahuis en Rudie van den Berg initiëren, faciliteren en organiseren de bijeenkomsten.

Gerelateerde items

Ondervoeding bij kwetsbare ouderen: netwerksamenwerking sociaal en medisch domein

Ondervoeding is niet bij iedereen zichtbaar. Als iemand eenmaal ondervoe... Lees meer

OZOverbindzorg: betere communicatie rondom kwetsbare inwoners

Het aantal thuiswonende ouderen met een complexe zorgvraag neemt toe. Ook mensen met een ... Lees meer

Alles over wandelen in Apeldoorn op één website

Een website waarop alles over de wandelmogelijkheden in Apeldoorn t... Lees meer