Geplaatst op: 19 maart 2019

Meer gezondheid lukt alleen met samenwerking meerdere partijen

Niet alleen inzetten op gezond gedrag en een gezonde leefstijl van inwoners, maar vooral organisaties helpen gericht te gaan (samen)werken. Dat is waar de beweging Vitaal Vechtdal zich voor inzet. Doel is dat mensen vitaler worden én blijven, zichzelf langer kunnen blijven redden en dat ze minder gebruik hoeven te maken van zorg- en welzijnsvoorzieningen.  

Om dat te bereiken focust Vitaal Vechtdal zich op de zogenaamde BRAVO-thema’s: bewegen, stoppen met roken, alcoholgebruik, voeding en ontspanning & ontmoeting. In de praktijk blijkt dat (weliswaar goedbedoelde) preventie activiteiten binnen bijvoorbeeld één school, bedrijf, huisartsenpraktijk of wijkvereniging te weinig resultaat opleveren. Daarom vormt binnen Vitaal Vechtdal het regionale samenwerkingsverband van onderwijs, werk, wonen en zorg de basis voor de inzet op meer preventie. Hiermee wordt een op gezondheid gerichte omgeving opgebouwd. Samenwerking vanuit deze vier domeinen levert namelijk de grootste kans op meer gezondheid. 

Rol Proscoop
Maar samenwerken in het kader van preventie gaat niet vanzelf. Dat is waar Proscoop, dat sinds 2017 intensief samenwerkt met Vitaal Vechtdal, betrokken raakt. Proscoop ondersteunt de doelstelling ‘gezond en vitaal blijven’ van Vitaal Vechtdal, door verbindingen te leggen tussen zorg, gemeente, welzijn en burgers. Ook brengt Proscoop (in de persoon van adviseur Henk Bloten) inhoudelijke expertise in, waardoor de ingezette koers nog beter vorm en inhoud krijgt. 

Over Vitaal Vechtdal
Vitaal Vechtdal is een netwerk van organisaties in en rond het Vechtdal (met name de gemeenten Ommen en Hardenberg), die de handen ineen hebben geslagen en zich inzetten voor een gezonde, actieve regio. Gemeenten, werkgevers, onderwijs, zorg en zorgverzekeraars vormen samen dit netwerk. Met aandacht voor gezondheid en preventie, optimale samenwerking tussen de zorg en het sociaal domein, wordt in Vitaal Vechtdal gewerkt aan betaalbare zorg in de buurt. Wil je meer informatie over Vitaal Vechtdal? In dit artikel uit De Eerstelijns lees je er meer over.

 

Bron:
Habets, P. (2019). ‘Vitaal Vechtdal’ werk preventie tot leven. Tijdschrift Gezondheidswetenschappen97, 13-15. https://doi.org/10.1007/s12508-019-0218-6

Gerelateerde items

Integraal Zorg Akkoord

Noodzakelijke transformatie in de zorg   Lees meer

Proscoop helpt met regionale ZonMw subsidieaanvraag Versterking eerstelijnszorg

Regionale eerstelijnszorgorganisaties kunnen gezamenlijk tot uiterlijk 25 juli een subsid... Lees meer

Wat vindt u van onze dienstverlening? We zijn benieuwd naar uw mening!

Samen met professionals, organisaties en netwerken realiseren wij een gezonde wijk, gemee... Lees meer