Geplaatst op: 9 juli 2020

Met elan in Brummen samen op weg naar toekomstbestendige zorg

Naast een eerder uitgezette vragenlijst onder twee huisartsenpraktijken in de gemeente Brummen (938 respondenten) met hulp van Pim Valentijn, PhD en Jantien Heideman (adviseur Proscoop) zijn er twee avonden met inwoners van Brummen georganiseerd, met medewerking van PGOsupport (Anne Braakman en Anke Groenen) en Proscoop (Melissa Davina en Jantien Heideman). Er werd gedacht in kansen en mogelijkheden en er kwamen er veel goede ideeën op tafel.

Burgers in the lead

Na afloop van deze avonden zijn een aantal verdiepende interviews afgenomen. Door de Corona uitbraak is het vervolg stil komen te liggen. In september 2020 wordt een derde, afsluitende avond gehouden.  Inmiddels wordt gewerkt aan de aanvraag voor een vervolgsubsidie. Hiermee is het te realiseren dat burgers op weg geholpen worden om daadwerkelijk zelf in the lead te komen. Het uiteindelijke doel van dit alles: werken aan een goede basis voor het zelfredzaam kunnen zijn en samen redzaam mogen worden met inspraak binnen de gemeente Brummen.

Conclusie tot nu toe

Er gebeurt veel in Brummen en burgers zijn zeker bereid om hun steentje bij te dragen als het gaat om goede gezondheid. Voor beide avonden was veel belangstelling; de betrokkenheid is groot. In de eerste bijeenkomst is het begrip ‘Gezondheid’ van inhoud voorzien. Zo is er nagedacht over hoe men zelf invloed kan uitoefenen op de eigen gezondheid. Daarna is ingezoomd op een groter geheel en stond ter sprake wat burgers als gemeenschap kunnen doen om de gezondheid in Brummen te verbeteren. In de tweede avond is men doorgegaan op deze goede ideeën en is er nagedacht over de rol die burgers kunnen hebben bij het uitwerken en uitvoeren van deze ideeën. In de verdiepende interviews zijn de eerdere resultaten aangescherpt en verdiept.

Rol Proscoop

Proscoop ondersteunt en begeleidt waar nodig en is sparringpartner voor de huisarts in zijn trekkersrol en mede-organisator van de burgeravonden. Naar aanleiding van de resultaten die tot nu toe zijn behaald hebben we in samenspraak met de burgercoöperatie een vervolgtraject uitgedacht waarvoor op dit moment gezocht wordt naar tijdelijke financiering.

Gerelateerde items

Welzijn op Recept in beeld: videoserie om te delen

In 2020 is een start gemaakt met Welzijn op Recept in de Achterhoek en inmiddels zijn all... Lees meer

‘Integraal Zorgakkoord: Samenwerken in de regio voor passende zorg’

'Om passende zorg te kunnen bieden, moeten we samenwerken in de Lees meer

Lentebijeenkomst Eibergen Gezond: ‘Bomen over gezondheid’

Op dinsdag 5 april kwamen meer dan 40 professionals uit zorg, welzijn en gemeente samen i... Lees meer