Geplaatst op: 9 maart 2020

Minder heropnames door extra nazorg COPD-patiënten in Meppel

COPD-patiënten die zijn opgenomen met een longaanval worden thuis beter opgevangen na een ziekenhuisopname. Zij krijgen binnen een week huisbezoek van een eerstelijns longverpleegkundige en een eerstelijns COPD-fysiotherapeut. De resultaten uit Meppel zijn veelbelovend! Van de patiënten die extra nazorg hebben ontvangen wordt 11,4% binnen 30 dagen opnieuw opgenomen, terwijl van de patiënten zonder nazorg (controlegroep) 21,6% opnieuw wordt opgenomen. Deze reductie van bijna 50% laat zien dat de extra nazorg de zelfredzaamheid van patiënten bevordert.

De juiste zorg op de juiste plek

Patiënten en zorgverleners vinden de samenwerking en nazorg prettig en nuttig. Daarbij wordt – door het voorkomen van één enkele ziekenhuisopname – circa € 2.500,00 bespaart. De extra nazorg is inmiddels onderdeel van het reguliere zorgpad. De samenwerking tussen het ziekenhuis en de eerstelijnszorg zorgt voor ontschotting en kennisoverdracht tussen disciplines en voor continue, op de patiënt afgestemde zorg; de juiste zorg op de juiste plek. De werkwijze en eerste resultaten van het onderzoek in Meppel leest u terug in de Factsheet COPD.

Aansluiten bij thuissituatie

Patiënt: ‘Het bezoek van de longverpleegkundige is fijn en ik heb veel geleerd.’

Ongeveer 50% van de COPD-patiënten die zijn opgenomen met een longaanval, worden hetzelfde jaar één of meerdere keren opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de zorg vanuit het ziekenhuis vaak niet goed aansluit bij de thuissituatie en dat een huisbezoek van een eerstelijns longverpleegkundige de zelfredzaamheid van de patiënt helpt te verbeteren. Na ontslag krijgen zij binnen een week een bezoek aan huis van een eerstelijns longverpleegkundige, een eerstelijns COPD-fysiotherapeut en ontvangt de patiënt informatie en afspraken op schrift mee waardoor alle betrokkenen meer grip krijgen op de chronische aandoening.

Zorgverlener: ‘Patiënten krijgen nu dezelfde boodschap, zorgverleners hebben een gemeenschappelijk doel.’

Na een succesvolle pilot in Zwolle hebben zorgverleners – longverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen, wijkverpleegkundigen, longartsen en fysiotherapeuten – samen met Proscoop dezelfde werkwijze geïmplementeerd in de regio Meppel.

Rol Proscoop

Proscoop-adviseurs Sjoukje Kruisselbrink en Lisette Kikkert hebben de projecten in Zwolle en Meppel begeleid, gemonitord en geëvalueerd. De nieuwe werkwijze is ontwikkeld op basis van patiëntervaringen door het voeren van panelgesprekken met COPD-patiënten die vanwege een longaanval meerdere keren in het ziekenhuis zijn opgenomen.

 

Gerelateerde items

Regiobeelden; juiste zorg op de juiste plek tijdens en na coronatijd

De afstemming van verwachte zorgvraag en het zorgaanbod krijgt door de uitbraak van het c... Lees meer

Coördinatie tijdelijk verblijf regio’s Drenthe versneld van start door coronacrisis

In april 2020 zijn in de regio’s Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen vier Coördinatiefuncti... Lees meer

Need to meet: eerste lokale oncologienetwerken in regio Zwolle gaan van start

Op 21 november 2019 kwamen ruim 70 professionals uit zorg en welzijn bij elkaar voor de ‘... Lees meer