Geplaatst op: 27 september 2022

Netwerk Psychosomatiek Arnhem: verbindt en verbreed.

Wie ben je?
Ik ben Ingrid Joosten, psychosomatisch fysiotherapeut en lichaamsgericht trauma therapeut. Ik heb een eigen praktijk genaamd Psychosomatiek Arnhem. Ik behandel mensen die – al meerdere behandelingen hebben gehad of door belemmeringen (trauma) – vastlopen om te komen tot herstel. Daarnaast ben ik als fysiotherapeut verbonden aan het Netwerk Psychosomatiek Arnhem.

Vertel eens meer over het Netwerk Psychosomatiek Arnhem?
Het netwerk is in 2016 ontstaan door een groep enthousiaste zorgprofessionals. In ons netwerk  hebben we mensen met verschillende disciplines zoals: ergo-, fysio-, hapto-, oefen- en traumatherapeuten. We werken allemaal vanuit een ‘lichamelijke ingang’ met mensen met psychosomatische klachten. Door verhuizingen, verandering van vakgebied of pensioen hadden we nieuwe mensen in ons netwerk nodig. Afgelopen voorjaar hebben we samen met Proscoop adviseur Nelli Kossenko collega’s uit het vakgebied in Arnhem en omgeving aangeschreven. Inmiddels staat er weer een mooi netwerk met 14 betrokken mensen.

Waarom is een netwerk rondom psychosomatiek nodig?
Wij willen kennis verhogen onder huisartsen, revalidatieartsen of (paramedie)therapeuten over een juiste doorverwijzing. Als het niet lekker loop tussen hoofd, voelen en doen, wordt de een somber terwijl de ander lichamelijke klachten krijgt. Het is belangrijk dat zij weten wanneer en naar wie zij mensen met psychosomatische klachten kunnen doorsturen. En dat ze weten dat wij vanuit onze disciplines zijn opgeleid om via het lijf verbinding te zoeken tussen het denken en voelen. Hoe complexer de problematiek, hoe belangrijker de samenwerking tussen deze disciplines. Want er zijn meerdere ‘ingangen’ hoe een mens weer verbonden raakt met zichzelf. Hiervoor kan samenwerking vanuit meerdere disciplines nodig zijn, ook met psychologen en psychotherapeuten.

Daarnaast is het uitwisselen van onderlinge kennis in het netwerk erg waardevol. We inspireren elkaar, doen aan intervisie en bespreken casuïstiek. Bij complexere problematiek zijn veelal meerdere disciplines nodig om de juiste zorg te verlenen. Dankzij dit netwerk kunnen we makkelijker naar elkaar doorverwijzen. Daarbij hebben we met elkaar een groter netwerk om verwijzers van de juiste kennis te voorzien. Want psychosomatiek is nog steeds vrij onbekend, ook in de reguliere zorg.

Heb je interesse om aan te haken bij ons netwerk? Pas je bij ons vanuit jouw professie (regulier opgeleide paramedici)? Laat het dan weten via: info@psychosomatiekarnhem.nl

Webinar SOLK/ALK ‘De persoon achter de professional’

Erg interessant in het verlengde van dit interview is het webinar dat Proscoop organiseert op 10 oktober om 16:00 uur over SOLK/ALK ‘De persoon achter de professional’. In een rondetafelgesprek gaan we hierover in gesprek met Ines von Rosenstiel (Kinderarts Rijnstate Ziekenhuis), Ingrid Joosten (Fysiotherapeut eerste lijn, verbonden aan hetNetwerk Psychosomatiek Arnhem) en Cora Smit (ervaringsdeskundige SOLK).

Tijdens deze online-bijeenkomst willen we je inspireren om jezelf als professionals te herontdekken én jouw rol/houding in het herstelproces van de patiënt. Daarbij zoeken we tevens  de verbinding in domein-overstijgend samenwerken ten behoeve van de patiënt.

Meld je aan via: Webinar over SOLK/ALK ‘De persoon achter de professional’ – Proscoop

Gerelateerde items

Wat de ROS’en kunnen betekenen op werkthema’s van het Integraal Zorg Akkoord

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte afspraken met een groot aanta... Lees meer

Professionals in zorg- en sociaal domein enthousiast over wandelen in Positieve Gezondheid

Op 26 oktober hebben we samen met 15 Drentse enthousiastelingen die méér willen met P... Lees meer

Ruim 100 zorgprofessionals volgden webinar ‘Kanker en Vermoeidheid’

Op 10 november volgden zo’n 100 zorgprofessionals het webinar rondom het thema ‘Kanker en... Lees meer