Geplaatst op: 9 juli 2019

Netwerkbijeenkomst Marknesse: ontwikkelingen voor de toekomst

Welke ontwikkelingen in de gezondheidszorg staan Luttelgeest, Marknesse en Kraggenburg te wachten? Is er in de toekomst sprake van toenemende vergrijzing? Groeit de bevolking? Hoe is de leefstijl van de bewoners in deze regio? Adviseurs Denise Kroese en Elsbeth Jansen presenteerden de antwoorden uit de gebiedsanalyse tijdens de netwerkbijeenkomst op 4 juli. 

Op initiatief van Huisartsenpraktijk Marknesse en omgeving is een gebiedsanalyse uitgevoerd en een netwerkbijeenkomst georganiseerd. Het was een multidisciplinaire bijeenkomst, met onder andere fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, huisartsen, buurtwerkers en afgevaardigden van Dorpsbelang. Aan de hand van het spinnenweb Positieve Gezondheid werden verschillende onderwerpen doorlopen. Zo kon men zien dat het aantal inwoners in het gebied stabiliseert en in de toekomst gaat dalen. Luttelgeest viel steeds wat op in de cijfers, dit komt omdat de bevolkingssamenstelling er anders uit ziet dan in Marknesse en Luttelgeest. Gemiddeld genomen ervaren de inwoners de eigen gezondheid als voldoende (73 tot 80%). Thema’s als bewegen, risico op angst of depressie en eenzaamheid vallen op. In Luttelgeest geeft 33% aan moeite te hebben met rondkomen. 

In gesprek 

Aan de hand van de uitkomsten van de analyse gingen de deelnemers, een gezelschap van diverse eerstelijnszorg professionals, met elkaar in gesprek. Welke inhoudelijke thema’s hebben prioriteit om in gezamenlijkheid opgepakt te worden en hoe kan hier een start mee worden gemaakt?

Een goed beeld voor de toekomst 

De gebiedsanalyse geeft inzicht in de samenstelling van de bevolking en de toekomstige ontwikkelingen in de zorgvraag. Waardevolle informatie voor de deelnemers. Met de ontwikkelingen die zichtbaar worden uit de gebiedsanalyse kan men tijdig aan de slag met de belangrijkste thema’s, om zo goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor alle inwoners te kunnen blijven garanderen.  

Rol Proscoop 

De uitkomsten van de bijeenkomst op 4 juli worden door de betrokkenen geanalyseerd en verwerkt in vervolgstappen om projecten op te kunnen zetten in het kader van Organisatie & Infrastructuur (O&I) en de samenwerking binnen de eerste lijn te versterken. 

Gerelateerde items

Onderzoek naar toekomst huisartsenzorg in Emmen

De huisartsenzorg in de gemeente Emmen staat onder druk. Huisartsen ervaren veel werkdruk... Lees meer

Data- en informatiemanagement in de Achterhoek

Thematafel de Gezondste Regio richt zich op vernieuwing en verbetering binnen zorg en wel... Lees meer

Gezond in Westerbork: samenwerken aan betere gezondheid

Welzijnswerk Midden-Drenthe, huisartsenpraktijk Westerbork en de gemeente Midden-Drenthe ... Lees meer