Geplaatst op: 21 april 2021

Netwerk Programma Nu Niet Zwanger Regio Arnhem blijft zich uitbreiden

Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger worden. Door actieve begeleiding te bieden, beginnend bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie waarbij vanuit hun leefwereld wordt stilgestaan bij hun vragen, behoeften en (on)mogelijkheden. Het programma NNZ valt onder Kansrijke Start.

Netwerk Nu Niet Zwanger Regio Arnhem

Het netwerk Nu Niet Zwanger Regio blijft zich uitbreiden, op dit moment zijn er ruim 40 instellingen aangesloten, waar 47 aandachtfunctionarissen actief zijn. Zij hebben inmiddels, samen met collega professionals, met meer dan 150 cliënten het gesprek rondom kinderwens, seksualiteit en anticonceptie gevoerd.

Het programma NNZ stond in maart op de agenda van het ambtenarenoverleg en bestuurlijk overleg publieke gezondheid in de regio. Het doel is het programma te blijven voortzetten en te borgen in de deelnemende gemeenten.

Bent u als organisatie nog niet aangesloten bij dit netwerk? Neem dan contact met ons op.

Meer over de laatste ontwikkelingen leest u in deze nieuwsbrief van Nu Niet Zwanger regio Arnhem.

Rol Proscoop

Adviseur Annelies Diependaal van Zeeland is projectleider van het programma Nu Niet Zwanger in de regio Arnhem.

Gerelateerde items

Conferentiereeks landelijke Achterstandsfonden ‘Goede voorbeelden

De landelijke Achterstandsfondsen organiseren een online conferentiereeks:  'Goede Voorbeelden 20... Lees meer

Subsidieaanvraag gecombineerde leefstijlinterventies voor Arnhem e.o.

Hoe kan een financiële impuls helpen om leefstijlverandering op gang te brengen? Hoe word... Lees meer

Kansrijke Start Epe – startbijeenkomst op 15 juni 2021

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start en voor zijn of haar... Lees meer