Geplaatst op: 23 september 2019

Observatie-unit Oost Achterhoek, snel naar een juiste plek voor ouderen

In samenwerking met Huisartsenzorg Oost-Achterhoek (HZOA) en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB), start de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé een observatie-unit. Een nieuwe vorm van acute en tijdelijke opvang voor ouderen, zodat eerder de juiste plek voor hen gevonden wordt. Woensdag 9 oktober 2019 wordt de afdeling Observatie Oost Achterhoek geopend in verpleeghuis Pronsweide in Winterswijk. Jaap Brenninkmeijer, voorzitter van het bestuur HZOA, opent de afdeling.

Juiste plek voor kwetsbare ouderen

De groep kwetsbare ouderen met een complexe hulpvraag neemt toe. Zij komen met hun hulpvraag terecht bij de huisarts die vaak geen andere mogelijkheid heeft dan hen door te sturen naar het ziekenhuis. Thuis gaat het op dat moment niet langer en er zijn onvoldoende andere opvangmogelijkheden voor deze groep ouderen. Dit stagneert de doorstroom in het ziekenhuis. Er is behoefte aan een tussenoplossing waarin deze groep ouderen tijdelijk opgevangen kan worden en zij op de juiste plek terechtkomen. Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé heeft daarom besloten om een voorziening op te zetten die tijdig kan inspelen op deze behoefte. Deze nieuwe ontwikkeling past bij het langer thuis blijven wonen van ouderen in de eigen omgeving.

Observatie Oost Achterhoek

De observatie-unit is uniek in de Oost Achterhoek en biedt kortdurende opvang als tussenstap terug naar huis of naar andere voorzieningen als thuiszorg, een verpleeghuis of revalidatie. Observatie Oost Achterhoek heeft 16 plaatsen. Er is 24 x 7 deskundig zorgpersoneel aanwezig. Ouderen met een hulpvraag blijven maximaal negen dagen. Hierna vindt vindt een overdracht plaats. Meestal naar de thuissituatie, waarbij de huisarts (en mogelijk thuiszorg) de nazorg en begeleiding weer overneemt. In sommige gevallen gaat de oudere niet naar huis, komt hij of zij bij één van de locaties van de zorgcombinatie wonen. Het gezamenlijk project gaat 1 oktober van start en het betreft in eerste instantie een pilot van twee jaar.

Rol Proscoop

Proscoop heeft als projectleider, een bijdrage geleverd in de totstandkoming van de onderlinge samenwerking tussen de betrokken partijen.

 

Gerelateerde items

Zorg voor innoveren: standaardscholing Welzijn op Recept voor welzijnscoaches

De regeling voor Implementatie- en Opschalingscoaching (IOC) van Zorg voor innoveren heeft aanvra... Lees meer

Landelijke lijnen, regionale resultaten: deel 2

Wat hebben het Integraal Zorg Akkoord, verkorten van de GZZ-wachtlijsten en het opzetten ... Lees meer

Aandacht voor laaggeletterdheid levert meer op dan u denkt: bekijk de toolkit op de website

Van vrijdag 8 tot en met 15 september is het de week van lezen en schrijven en vragen we extr... Lees meer