Geplaatst op: 24 september 2018

Oncologie Netwerk Apeldoorn en omgeving lanceert website

Het gezamenlijk platform Oncologie Netwerk Apeldoorn e.o. lanceert de website www.oncologienetwerkapeldoorn.nl. Alle zorgverleners in de eerste lijn, die samenwerken rondom (na)zorg bij kankerpatiënten, zijn op deze site te vinden. Patiënten en hun naasten krijgen na de diagnose kanker te maken met verschillende zorgverleners. Goede samenwerking is dan belangrijk. In Apeldoorn, Epe/Vaassen werken vijf oncologische netwerken op wijkniveau. Er is een overkoepeld platform en nauwe samenwerking met de oncologen van Gelre Ziekenhuizen.

Oncologische (na)zorg in de buurt

De deelnemende zorgverleners hebben ervaring in het begeleiden van cliënten en zijn op de hoogte van elkaars werkwijze. Zo worden alle noodzakelijke behandelingen goed op elkaar afgestemd. De hulpvraag van de patiënt staat centraal in de zorg- en hulpverlening. Behandeling vindt plaats zo dicht mogelijk in de buurt van de patiënt.

Rol Proscoop

Niet alleen het aantal kankerpatiënten neemt toe, ook de overlevingskansen. Dat heeft invloed op de wijze waarop de zorg is georganiseerd en op waar en hoe de patiënt het beste behandeld kan worden. De (na)zorg verschuift meer naar de wijk met meer aandacht voor alle leefgebieden. Samenwerking tussen de verschillende lijnen wordt daarom steeds belangrijker.
Wilt u meer weten over samenwerking rond oncologie? Neem dan contact op met adviseur Rudie van den Berg. Zij werkt, net als al onze adviseurs, aan het versterken van netwerken in de zorg, onder andere rond het thema oncologie en helpt u graag verder!

Gerelateerde items

Update Netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.  

Verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met ALK-problematiek in de re... Lees meer

Oncologienetwerk Apeldoorn: Borstkanker en keuzes

Op 14 juni vond vanuit het Oncologienetwerk Apeldoorn een fysieke bijeenkomst plaats in U... Lees meer

Veel belangstelling voor Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

Maandag 20 juni jl. volgden bijna 250 mensen het webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld.... Lees meer