Geplaatst op: 13 december 2018

Oncologienetwerken rondom Winterswijk uit de startblokken

Op 10 december zijn rondom Winterswijk, Eibergen, Aalten en Lichtenvoorde oncologienetwerken gelanceerd. Een mooie stap voor de Achterhoek, want op 29 november zijn ook in Didam, Doetinchem en Doesburg oncologienetwerken zijn opgericht. Oncologie patiënten die uitbehandeld zijn, of die zijn genezen van kanker en kampen met fysieke of mentale gevolgen zoeken bij voorkeur een weg naar opvang en behandeling in de eigen buurt of wijk. De oncologienetwerken in de eerste lijn bieden een goed vangnet voor deze patiënten.

Winterswijk e.o.

Tijdens de bijeenkomst op maandag 10 december ontmoeten veertig zorgverleners van verschillende disciplines elkaar; fysiotherapeut, diëtist, psycholoog, ergotherapeut, logopedist, (oncologie/wijk)verpleegkundige, ervaringsdeskundige). Ook was er vertegenwoordiging vanuit het Streekziekenhuis Koningin Beatrix aanwezig.
Na ontvangst en uitleg hebben de deelnemers nader met elkaar kennisgemaakt. Dit gebeurde groepsgewijs, volgens verdeling naar wijk of dorp, met het oog op een op te richten netwerk. Er is voortvarend gewerkt in deze groepen en er zijn verwachtingen en wensen uitgesproken. Hierbij was de vraag leidend: ‘Wat kunnen en willen we samen bereiken om de zorg rondom de oncologiepatiënten in de eerste lijn goed vorm te geven?’

Netwerken

Van alle vier de netwerken is een lokale kartrekker benoemd en zijn de eerste vervolgdata geprikt in januari 2019. De kartrekkers vormen samen een overkoepeld parapluoverleg. Het paraplu-overleg wordt begeleid door Proscoop. Hier is ruimte voor inhoudelijke en praktische zaken en vanuit dit overleg zullen de contacten richting andere stakeholders, zoals het ziekenhuis, worden onderhouden.

Regionaal

In het werkgebied van Proscoop zijn inmiddels meerdere oncologienetwerken actief. Een doorkijkje naar enkele bewegingen en ontwikkelingen:

Gerelateerde items

Wat de ROS’en kunnen betekenen op werkthema’s van het Integraal Zorg Akkoord

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte afspraken met een groot aanta... Lees meer

Professionals in zorg- en sociaal domein enthousiast over wandelen in Positieve Gezondheid

Op 26 oktober hebben we samen met 15 Drentse enthousiastelingen die méér willen met P... Lees meer

Ruim 100 zorgprofessionals volgden webinar ‘Kanker en Vermoeidheid’

Op 10 november volgden zo’n 100 zorgprofessionals het webinar rondom het thema ‘Kanker en... Lees meer