Geplaatst op: 14 augustus 2019

Ondervoeding bij kwetsbare ouderen: netwerksamenwerking sociaal en medisch domein

Ondervoeding is niet bij iedereen zichtbaar. Als iemand eenmaal ondervoed is, blijkt het lastig en heel lang te duren om weer te herstellen. Het is dus belangrijk om te weten wanneer een oudere ondervoed is en hoe voorkomen kan worden dat iemand ondervoed raakt. Daarom wordt in de gemeente Apeldoorn samengewerkt tussen het sociaal en medisch domein om ondervoeding bij kwetsbare ouderen te signaleren en hen vervolgens adequaat door te verwijzen en te begeleiden.

Netwerkbijeenkomst

Eind 2017 is in de gemeente Apeldoorn aandacht gevraagd voor het onderwerp ondervoeding bij kwetsbare ouderen. S1-wijkverpleegkundigen hebben, samen met de gemeente Apeldoorn en Proscoop, een netwerkbijeenkomst voor zorg- en hulpverleners georganiseerd over dit thema. De bijeenkomst had als doel de samenwerking, afstemming en communicatie tussen het sociaal en medisch domein én de patiënt te verbeteren. Voeding speelt namelijk een belangrijke rol binnen beide domeinen.

Kennis, samenwerking en duidelijkheid

Tijdens de bijeenkomst benadrukten professionals het belang om een aantal keren per week gezamenlijk te eten (bijvoorbeeld met buren of op een ontmoetingsplek). Dit wordt door veel ouderen als gezellig ervaren en gaat bovendien ondervoeding tegen. Ook bleek er onder zorgverleners in de gemeente Apeldoorn behoefte te zijn aan:

  • Kennis over ondervoeding;
  • Meer samenwerking rondom de oudere patiënt die ondervoed is of ondervoed dreigt te worden;
  • Duidelijkheid over screening.

Samenwerking sociaal en medisch domein

Een projectteam met deelnemers uit het sociaal en medisch domein heeft na de bijeenkomst de handschoen opgepakt. Het team heeft een signaleringskaart, zorgpad met uitvoeringsafspraken en trainingen ontwikkeld. Er zijn uitvoeringsafspraken gemaakt over signalering, verwijzing, opvolging en behandeling. In de loop van 2019 komen deze documenten en afspraken digitaal beschikbaar. Ook worden alle betrokken professionals (o.a. huisarts, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist) geïnformeerd en getraind. Proscoop begeleidt het proces samen met de S1-wijkverpleegkundigen.

Meer weten?

De Stuurgroep Ondervoeding is het multidisciplinaire kenniscentrum op het gebied van bewustwording, preventie, signalering en behandeling van ondervoeding. De stuurgroep coördineert samenwerking tussen partijen en initieert activiteiten om ondervoeding te verminderen, in het bijzonder bij kinderen, chronisch en acuut zieken en ouderen.

Vermoedt u dat u ondervoed bent of dat iemand in uw omgeving ondervoed is? Neem dan contact op met de huisarts of hulpverlener.

Gerelateerde items

Organisaties verenigen zich in het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen

Het ROS-netwerk, waaronder Proscoop, heeft met 19 andere organisaties het Partnernetwerk ... Lees meer

Lokaal Preventie Akkoord Apeldoorn in uitvoering

Dertig organisaties in Apeldoorn werken samen rondom preventie. In mei 2021 tekenden zij ... Lees meer

Verwondering, broedplaatsen en de kracht van samen

Toen ik me een half jaar geleden voorbereidde op het sollicitatiegesprek bij Proscoop bek... Lees meer