Geplaatst op: 18 juni 2020

Onderzoek naar toekomst huisartsenzorg in Emmen

De huisartsenzorg in de gemeente Emmen staat onder druk. Huisartsen ervaren veel werkdruk en opvolging is er bijna niet. Proscoop heeft in opdracht van de gemeente Emmen een analyse gedaan van het huidige zorglandschap, met de focus op de huisartsenzorg. 

De rapportage laat een grote kloof zien tussen het geschetste beeld van de actuele situatie en ‘de ideale wereld’. Huisartsen ervaren een hoge werkdruk. Enerzijds door het nijpende en groeiende huisartsentekort. Anderzijds door de hoge zorgvraag binnen zowel het medisch als sociaal domein, ten gevolge van de toenemende vergrijzing en sociaal-culturele en economische kenmerken van de regio. De verwachting is, dat als er niks verandert, de druk op de eerstelijnszorg in de komende jaren verder toeneemt.

Er zijn aanzienlijke verbeteringen nodig: “Hiervoor zal wel een forse inspanning nodig zijn van alle betrokkenen. Met name van huisartsen, huisartsenorganisaties, zorgverzekeraars en de gemeente Emmen. Maar ook andere betrokken partijen vanuit zorg en welzijn. Er moet gedacht worden dan de directe patiëntenzorg en de eigen praktijk.”

Gemeente neemt voortouw

Huisartsen en andere partijen onderschrijven dit, maar geven aan dat het in de praktijk lastig is om de regie te nemen. De gemeente Emmen gaat dit vanaf nu doen. “Huisartsen zijn toch vaak bezig met de waan van de dag”, vertelt wethouder Raymond Wanders. “We moeten ervoor zorgen dat de arts zich vooral met medische zorg bezig kan houden. Het advies is dat huisartsen een toekomstplan gaan maken, maar zij komen hier onvoldoende aan toe. De gemeente gaat de regie nemen om de partijen bij elkaar te krijgen en plannen verder te brengen.”

Een aantal denkrichtingen zijn bijvoorbeeld de samenwerking met zorg- en welzijnsprofessionals te versterken en de regio aantrekkelijker te maken. Een ander aandachtspunt is het aantal opleidingsplaatsen voor huisartsen. “Het blijkt vaak dat huisartsen in opleiding blijven werken in de praktijk waar ze opgeleid zijn. Als wij er nou eens voor kunnen zorgen dat daar genoeg plek voor is. Daarnaast ook in het licht van het centraliseren van de ziekenhuiszorg, liggen er uitdagingen. Ik denk dat onze regio best aantrekkelijk is om een moderne huisarts te zijn”, aldus Wanders.

Het onderzoek is nu gericht op de gemeente Emmen, maar gaat ook in de omliggende gemeenten uitgevoerd worden om de problematiek in de regio breder te verkennen.

Openstaande vacatures

Uit de gesprekken tussen huisartsen en de gemeente blijkt dat er grote zorg is over het dreigende tekort aan collega’s. Een aantal huisartsen bereikt bijna de pensioengerechtigde leeftijd, terwijl op vacatures niet of nauwelijks reacties komen. “Er zijn nu al praktijken met te veel patiënten omdat er vacatures open staan. Dat maakt de werkdruk enorm hoog.”

Volgens Wanders is het tijd voor verandering: “Huisartsen zijn strijdbaar, maken lange werkdagen. Dat gaat op termijn ten koste van de eigen gezondheid. En dat moet anders.”

Gerelateerde items

Wat vindt u van onze dienstverlening? We zijn benieuwd naar uw mening!

Samen met professionals, organisaties en netwerken realiseren wij een gezonde wijk, gemee... Lees meer

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer