Geplaatst op: 10 december 2019

Ouderen en alcohol in de Achterhoek

Alcohol is niet weg te denken uit onze samenleving. Veel mensen vinden het gezellig af en toe een biertje, wijntje of een borrel te drinken. Sommige mensen drinken elke dag. Als je ouder wordt, vanaf ongeveer 55 jaar, kan het lichaam slechter tegen alcohol. Veel 55-plussers zijn onbekend met de gevolgen van alcohol op het ouder wordende lichaam of effecten van alcohol in combinatie met medicatie. Professionals kunnen een belangrijke rol spelen bij preventie en vroegsignalering. Het is belangrijk dat signalen tijdig herkend worden, dat het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt en dat verwezen wordt naar goede hulpverlening.

Werkgroep ‘Ouderen en alcohol’

Vanuit het kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek is een werkgroep aan de slag gegaan met ‘Ouderen en alcohol’. Er zijn vier interventies ontwikkeld voor de regio:

  1. Folder ‘Bier, wijn en sterke drank’ voor ouderen
  2. Aansluiten bij de IkPas-campagne
  3. Bijeenkomsten Gezond ouder worden
  4. Wijk-/dorpsbijeenkomsten voor professionals

De werkgroep heeft een Infoblad ouderen en alcohol ontwikkeld waarin deze interventies beschreven zijn. Op de website van het kennisnetwerk is nog veel meer informatie over de activiteiten te vinden, waaronder het beleidsprogramma.

Rol Proscoop

Proscoop maakt deel uit van de werkgroep Ouderen en alcohol en heeft de bijeenkomsten voor professionals mede georganiseerd.

Gerelateerde items

Achterhoek Rookvrij

Roken is nog steeds één van de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte in Nederland.... Lees meer

Data- en informatiemanagement in de Achterhoek

Thematafel de Gezondste Regio richt zich op vernieuwing en verbetering binnen zorg en wel... Lees meer

Nominatie voor onze pilots Kind en jeugdhulp

De pilots Kind en Jeugd zijn genomineerd voor de Challenge van InEen-Tweedaagse. In onze ... Lees meer