Geplaatst op: 10 december 2019

Ouderen en alcohol in de Achterhoek

Alcohol is niet weg te denken uit onze samenleving. Veel mensen vinden het gezellig af en toe een biertje, wijntje of een borrel te drinken. Sommige mensen drinken elke dag. Als je ouder wordt, vanaf ongeveer 55 jaar, kan het lichaam slechter tegen alcohol. Veel 55-plussers zijn onbekend met de gevolgen van alcohol op het ouder wordende lichaam of effecten van alcohol in combinatie met medicatie. Professionals kunnen een belangrijke rol spelen bij preventie en vroegsignalering. Het is belangrijk dat signalen tijdig herkend worden, dat het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt en dat verwezen wordt naar goede hulpverlening.

Werkgroep ‘Ouderen en alcohol’

Vanuit het kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek is een werkgroep aan de slag gegaan met ‘Ouderen en alcohol’. Er zijn vier interventies ontwikkeld voor de regio:

  1. Folder ‘Bier, wijn en sterke drank’ voor ouderen
  2. Aansluiten bij de IkPas-campagne
  3. Bijeenkomsten Gezond ouder worden
  4. Wijk-/dorpsbijeenkomsten voor professionals

De werkgroep heeft een Infoblad ouderen en alcohol ontwikkeld waarin deze interventies beschreven zijn. Op de website van het kennisnetwerk is nog veel meer informatie over de activiteiten te vinden, waaronder het beleidsprogramma.

Rol Proscoop

Proscoop maakt deel uit van de werkgroep Ouderen en alcohol en heeft de bijeenkomsten voor professionals mede georganiseerd.

Gerelateerde items

Gezondheid van jeugd en jongvolwassenen

Er zijn signalen dat prestatiedruk en sociale media negatief effect hebben op de gezondhe... Lees meer

Gezondheid breed op de agenda in de regio; dit doen we al!

Gezondheid wordt breed op de agenda gezet, dat zien we in de nieuwe landelijke nota gezon... Lees meer

Regionaal preventieakkoord Achterhoek getekend door vijftig partners

Het Preventie Akkoord Achterhoek ‘Gezondheid en Geluk voorop in de Achterhoek 2020-2030’ ... Lees meer