Geplaatst op: 29 mei 2019

OZOverbindzorg: betere communicatie rondom kwetsbare inwoners

Het aantal thuiswonende ouderen met een complexe zorgvraag neemt toe. Ook mensen met een psychische kwetsbaarheid krijgen steeds vaker zorg thuis. Om ervoor te zorgen dat mensen goed zelfstandig kunnen wonen, is een samenhangende organisatie van zorg en welzijn nodig. Hiervoor wordt in 2019 in de regio Apeldoorn een eenvoudig, efficiënt en veilig online communicatie-platform ingevoerd: OZOverbindzorg.

Aanpak in de regio

Gemeenten Apeldoorn, Epe en Brummen, huisartsen, zorgaanbieders in de thuiszorg en GGZ hebben afspraken gemaakt om de samenwerking rondom kwetsbare thuiswonende inwoners te verbeteren. Hoewel OZOverbindzorg ook in andere delen van Nederland wordt ingezet, is de aanpak in deze regio uniek vanwege zijn schaalgrootte. Huisartsen, thuiszorg, GGZ zorgorganisaties en gemeenten kunnen straks allemaal op dezelfde wijze communiceren.

Hoe werkt het?

OZOverbindzorg is er voor alle betrokkenen binnen een zorgproces. Via een online systeem kunnen zij met elkaar overleggen, vragen stellen en opmerkingen plaatsen, inclusief de cliënt zelf. Van zorgverlener tot mantelzorger, in het beveiligde systeem worden alle partijen met elkaar verbonden. Zo komt het netwerk van de cliënt op één centrale plek, zijn de lijntjes korter en geeft het een overzicht wie welke rol heeft in het zorgproces.

Verbeterde samenwerking

Door deze vorm van communicatie krijgt het hele netwerk rondom de cliënt voor hem of haar noodzakelijke informatie in beeld en wordt samenwerking gemakkelijker. Bovendien worden bijzonderheden in de zorgsituatie van de cliënt zichtbaar, zodat er tijdig bijgestuurd kan worden en problemen worden voorkomen. Zo verbeteren de mogelijkheden van ouderen om langer thuis te blijven wonen en kunnen bijvoorbeeld mensen met een psychische kwetsbaarheid zich alledag gesteund voelen.

Inwoner centraal

OZOverbindzorg wordt ingezet voor alle kwetsbare inwoners, zoals thuiswonende ouderen, mensen met een psychische kwetsbaarheid (GGZ) of bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking (LVB). De inwoner staat altijd centraal. Hij of zij maakt zelf, eventueel met de mantelzorger, de beslissingen over het zorgproces. Ook bepaalt de cliënt wie toegang heeft tot het systeem, zodat hij of zij zelf de regie in handen houdt.

Rol Proscoop

Eind 2019 wordt de invoering van OZOverbindzorg in het hele gebied afgerond. Proscoop is overall-projectleider van de implementatie van OZOverbindzorg. Ons scholingsbureau faciliteert de start- en trainingsbijeenkomsten voor professionals en mantelzorgers, die te maken hebben met kwetsbare inwoners die op meerdere levensdomeinen ondersteuning nodig hebben (bijvoorbeeld mensen met ernstige psychische problemen, NAH, LVB, autisme). Onze adviseur Anita Lahuis is projectleider binnen OZOverbindzorg.

De invoering van OZOverbindzorg wordt financieel mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis/Huisartsen Regio Apeldoorn, de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en ZonMW.

Gerelateerde items

Wat vindt u van onze dienstverlening? We zijn benieuwd naar uw mening!

Samen met professionals, organisaties en netwerken realiseren wij een gezonde wijk, gemee... Lees meer

Week tegen ondervoeding van 7 t/m 11 november

In de week van 7 t/m 11 november is het Lees meer

Update Netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.  

Verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met ALK-problematiek in de re... Lees meer