Geplaatst op: 8 maart 2019

OZOverbindzorg – communicatie rondom kwetsbare inwoners Apeldoorn, Epe en Eerbeek

Gemeenten Apeldoorn, Epe en Brummen, huisartsen en zorgaanbieders in de thuiszorg en GGZ hebben afspraken gemaakt om de samenwerking rondom kwetsbare thuiswonende inwoners te verbeteren. Het aantal thuiswonende ouderen met een complexe zorgvraag neemt toe. Ook mensen met een psychische kwetsbaarheid krijgen steeds vaker zorg gewoon thuis. Om ervoor te zorgen dat mensen goed zelfstandig kunnen wonen, is een samenhangende organisatie van zorg en welzijn nodig. Hiervoor wordt een eenvoudig, efficiënt en veilig online communicatie-platform ingevoerd: OZOverbindzorg.

Gemeenten Apeldoorn en Epe, kern Eerbeek

OZOverbindzorg wordt al in andere delen van Nederland ingezet. De aanpak in de gemeenten Apeldoorn, Epe en de kern van Eerbeek is uniek vanwege de schaalgrootte. Huisartsen, thuiszorg, GGZ zorgorganisaties en gemeenten kunnen straks allemaal op dezelfde wijze communiceren. De inwoner staat centraal. Hij of zij bepaalt wie toegang krijgt en houdt zelf de regie in handen. OZOverbindzorg wordt ingezet voor kwetsbare inwoners, zoals thuiswonende ouderen, mensen met een psychische kwetsbaarheid (GGZ) of bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking (LVB).

Startbijeenkomsten en trainingen

Voor iedereen die met OZOverbindzorg wil gaan werken, worden er startbijeenkomsten en trainingen georganiseerd. De Huisartsenorganisatie Regio Apeldoorn (HRA) doet dit voor de zorgverleners rondom de eigen praktijk die betrokken zijn bij zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen.
Proscoop organiseert de startbijeenkomsten voor professionals die te maken hebben met andere kwetsbare inwoners die op meerdere levensdomeinen ondersteuning nodig hebben (bijvoorbeeld mensen met ernstige psychische problemen, NAH, LVB, autisme).
De bijeenkomsten worden zo veel mogelijk in de buurt of het dorp georganiseerd. Zo ontstaat er ook een vorm van (hernieuwde) kennismaking met collega’s. Bent u professioneel betrokken bij psychisch kwetsbare inwoners en wilt u één van de startbijeenkomsten bezoeken? Hieronder staan de bijeenkomsten vermeld.

Startbijeenkomsten

Bent u beroepsmatig of als mantelzorger betrokken bij kwetsbare ouderen? Dan wordt u voor een startbijeenkomst uitgenodigd via de huisarts(en) met wie u veel werkt. In 2019 gaan alle huisartsen werken met OZOverbindzorg. Wilt u weten in welk kwartaal uw huisarts van start gaat met OZOverbindzorg? Stuur dan een mail naar mnoltes@hoogzorg.nl

Bent u beroepsmatig of als mantelzorger betrokken bij kwetsbare inwoners die op meerdere levensdomeinen ondersteuning nodig hebben (bijvoorbeeld mensen met ernstige psychische problemen, NAH, LVB, autisme)? Of bent u cliënt? Wilt u aansluiten bij OZOverbindzorg? Dan bent u welkom bij één van onderstaande startbijeenkomsten in uw buurt/dorp:

Eenvoudig en efficiënt

Door deze vorm van communicatie krijgt het hele netwerk rondom de inwoner voor hem of haar noodzakelijke informatie in beeld. Samenwerking wordt gemakkelijker, er is tijdige bijsturing mogelijk en problemen worden voorkomen. Op die manier verbeteren de mogelijkheden van ouderen om langer thuis te blijven wonen. En kunnen bijvoorbeeld mensen met een psychische kwetsbaarheid zich alledag gesteund voelen.
Eind 2019 ronden we de invoering van OZOverbindzorg in het hele gebied af.

Meer informatie

Met vragen over de start- of trainingsbijeenkomsten kunt u terecht bij Nelly Bloemheuvel, coördinator Scholingsbureau Proscoop. Onze adviseur Anita Lahuis, projectleider informeert u graag over de implementatie van OZOverbindzorg.

De invoering van OZOverbindzorg wordt financieel mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis/Huisartsen Regio Apeldoorn, de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en ZonMW.

Gerelateerde items

Week tegen ondervoeding van 7 t/m 11 november

In de week van 7 t/m 11 november is het Lees meer

Update Netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.  

Verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met ALK-problematiek in de re... Lees meer

Oncologienetwerk Apeldoorn: Borstkanker en keuzes

Op 14 juni vond vanuit het Oncologienetwerk Apeldoorn een fysieke bijeenkomst plaats in U... Lees meer