Geplaatst op: 18 mei 2020

Paramedische aandacht voor patiëntenzorg tijdens coronatijd

De informatie over de patiëntenzorg tijdens deze coronatijd is zeer divers. Hoewel er veel geschreven wordt over de behandelingen voor de coronapatiënten, wordt er ook gezocht naar oplossingen om de reguliere zorg voor niet-corona patiënten op te pakken. Het KNGF, de SKF, PPN en NVvP hebben gezamenlijk een triage stappenplan gemaakt voor het verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn. Naast het lichamelijk functioneren is het belangrijk dat gekeken wordt naar het mentaal welbevinden van de patiënten. Wanneer er wordt gesproken over patiënten die corona hebben gehad, zijn daar ook grote verschillen, patiënten ervaren milde tot soms ernstige klachten. Patiënten die langdurig op de IC hebben gelegen kunnen zelfs klachten ervaren die duiden op het Post Intensive Care Syndroom.  

Lichamelijk functioneren

Beweging
Het is voor iedereen belangrijk om in beweging te blijven. Rijnstate heeft posters gemaakt voor zorgprofessionals die een overzicht geven van tips en adviezen over bewegen voor zowel zieken als niet zieken. Daarnaast zijn er op de website van het KNGF ook diverse instructies (video’s en op papier) te vinden over het in beweging brengen van patiënten. Speciaal voor kinderfysiotherapeuten is de AIMS home-video methode beschikbaar.

In de diverse richtlijnen voor het behandelen van corona patiënten komen meerdere aspecten voor waar de fysiotherapeuten en oefentherapeuten mee aan de slag kunnen zoals: verbeteren van de houding, ontspanning, conditie en het optimaliseren van de belasting-belastbaarheid. Het KNGF heeft op hun kennisplatform informatiemateriaal verzameld over zowel de behandeling in het ziekenhuis als ook de behandelingen thuis. Meerdere experts hebben hun krachten gebundeld en hebben een document gemaakt over de eerstelijns fysiotherapie na COVID-19 die regelmatig geüpdatet wordt.

Ergotherapie Nederland heeft een handreiking geschreven waarin advies wordt gegeven voor de behandeling van COVID-19 patiënten op een IC afdeling of in het verpleegtehuis, hierbij gaat het met name om advies over mobilisatie.

Ademhalen en slikken
Het Longfonds heeft een “coronaplein” geopend voor mensen met longklachten na corona. Waar onder andere informatie te vinden is over het effect van corona op je longen. Professionals kunnen deze informatie gebruiken om uitleg te geven aan patiënten. Er is bekend dat goede ventilatie van de longen belangrijk is, zeker voor mensen met corona klachten. Middels ademhalingsoefeningen kun je gemakkelijker slijm ophoesten en zorg je voor voldoende ventilatie van de longen. Er zijn diverse ziekenhuizen die uitleg geven over het uitvoeren van ademhalingsoefeningen middels video’s en uitleg op papier, zodat patiënten zelfstandig de oefeningen kunnen uitvoeren.
De NVLF heeft een factsheet gemaakt met aanbevelingen over de logopedische diagnostiek en behandeling van patiënten en cliënten met (verdenking van) het coronavirus in de intramurale setting.
Ilse van Griensven heeft samen met een logopedist van het Deventer Ziekenhuis de vragenlijst adem-stem-hoesten na Covid-19 ontwikkeld.

Voeding
Goede voeding is altijd van belang, maar bij patiënten die herstellende zijn van een ziekte is er extra aandacht nodig. Het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek verzamelt artikelen over corona waardoor een platform ontstaat om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Daarnaast wordt er speciale aandacht gevraagd voor het behoud van een goede voedingstoestand van ouderen. Zo is er een speciale online screening ontwikkeld om ondervoeding tijdig te herkennen.

Mentaal welbevinden

Ook binnen het mentaal welbevinden moet worden gezocht naar creatieve oplossingen online of op afstand. De Rijksoverheid heeft een overzicht gemaakt van alle beschikbare hulplijnen voor wanneer iemand zich somber of gespannen voelt.

Post Intensive Care Syndroom (PICS)

Vanwege de vele en vaak langdurige opnames op de IC van patiënten met het coronavirus, komt er steeds meer aandacht voor de klachten die hierdoor ontstaan. In het geval van PICS is er sprake van een combinatie van lichamelijke klachten, cognitieve problemen en psychische klachten. REACH heeft een ‘Post intensive care Toolkit’ beschikbaar gesteld met daarin informatie over PICS en de specifieke tips per vakgebied. Zo is er informatie te vinden voor fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, geestelijk verzorgende en ook informatie voor de patiënten zelf.

Gerelateerde items

Vaccinatie risicopatiënten in huisartsenpaktijk halveert kans op ziekenhuisopnamen

Een nieuw algoritme stelt huisartsenpraktijken in staat het risico te berekenen dat patië... Lees meer

Goed gevoed: Project ondervoeding bij ouderen Zwolle

Ondervoeding is onder (thuiswonende) ouderen een veelvoorkomend probleem met grote gevolg... Lees meer

Oproep GGD NOG aan eerstelijnszorgverleners: extra handen hard nodig!

De rek is eruit en de zorgverlening aan patiënten die opgevangen worden in de zorghotels ... Lees meer