Geplaatst op: 7 februari 2022

Passende bekostiging voor palliatieve zorg: resultaat na 3 jaar onderzoek

Wat is de kwaliteit van transmurale palliatieve zorg en hoe kan dit passend worden bekostigd? In het project TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$tiging (TAPA$) is naar antwoorden op die vragen gezocht door de kwaliteit van zorg in zes regionale koploperprojecten te onderzoeken. Één van die projecten is ‘1,5 lijns Palliatieve zorg-coach in de regio Arnhem en de Liemers’ waarbij Proscoop betrokken is. De resultaten laten zien dat samenwerking bijdraagt aan betere zorg, maar dat er inspanning nodig blijft om dit meer en meer te realiseren. Op regionaal en landelijk niveau.

Betere zorg
Vanuit het TAPA$-project is op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse gekeken naar de kwaliteit van zorg en passende bekostiging. De resultaten geven een eerste inzicht dat transmurale samenwerking bijdraagt aan betere zorg voor de patiënt. Maar ook dat inspanning van alle betrokken partijen nodig is voor doorontwikkeling. Deze video geeft globaal de eerste resultaten weer. In de factsheet en het eindrapport staan een uitgebreidere analyse. In het rapport staan daarnaast basiselementen genoemd die bijdragen aan transmurale samenwerking.

Webinar en toolkit
Op dinsdag 25 januari heeft er ook een webinar plaats gevonden waarin de resultaten zijn gepresenteerd. Onze adviseur Henk Jan de Winter heeft bij deze webinar aan tafel gezeten en meegepraat over de resultaten en aanpak van het project Palliatieve zorg-coach in de regio Arnhem en wat dit bijdraagt aan ervaren kwaliteit van zorg, meer passende zorg en beperking van groei in zorgkosten. Deze webinar kunt u hier terugzien. Voor het starten aan transmuraal samenwerken is er, gebaseerd uit de ervaringen binnen TAPA$, een toolkit ontwikkeld. Deze toolkit is vooral interessant voor mensen en organisaties die in samenwerking met elkaar de palliatieve zorg in de regio willen verbeteren. Deze toolkit is hier te vinden.

Pilot palliatieve zorg-coach
Mensen in de palliatieve fase de regie laten houden met alle mogelijke kwaliteit van leven en sterven. De druk op de zorg en de zorgkosten verminderen. Met deze doelen voor ogen is op initiatief van het Netwerk palliatieve zorg regio Arnhem en De Liemers ruim twee jaar geleden een project gestart om een innovatief zorgconcept te ontwikkelen. Proscoop is verantwoordelijk voor de onafhankelijke projectleiding en ondersteunt in de doorontwikkeling van dit nieuwe transmurale concept PZ-coach.

Gerelateerde items

Pilot palliatieve zorg-coach succesvol: patiënt ervaart regie en gemoedsrust

Mensen in de palliatieve fase de regie laten houden met alle mogelijke kwaliteit van leve... Lees meer

Passende zorg door inzet van palliatieve zorgcoach

Welke meerwaarde levert een palliatieve zorg-coach (PZ-coach) aan een patiënt? Wat doet d... Lees meer

Anderhalvelijns palliatieve zorgcoaching in Arnhem en De Liemers

In twaalf voorbeelden biedt ons Jaarbericht 2019 een heldere blik hoe we in de regio de f... Lees meer