Geplaatst op: 21 juli 2017

Extra nazorg voor COPD-patiënt na ontslag uit ziekenhuis

Gedurende de maanden juli, augustus en september loopt in Zwolle een pilot van het project Reduceren heropnames COPD. Tien COPD-patiënten krijgen na ontslag uit het ziekenhuis bezoek van een eerstelijns longverpleegkundige/COPD-nazorgverpleegkundige en een eerstelijns COPD-fysiotherapeut. Doel van de COPD-nazorg is het verminderen van het aantal heropnames.

Betere aansluiting tussen zorg in ziekenhuis en thuis

Veel patiënten ervaren dat de zorg vanuit het ziekenhuis niet goed aansluit op de thuissituatie. Dit blijkt uit panelgesprekken met COPD-patiënten. In het ziekenhuis is vaak niet goed te bepalen wat een patiënt nodig heeft om thuis goed te kunnen herstellen. Elke patiënt is ook anders, er zijn verschillen in thuissituatie, in netwerk, in ziekte-inzicht. Om juist oog te hebben voor deze zaken, is het erg belangrijk om thuis bij de patiënt te komen en daar te zien en te bespreken wat er nodig is.

Terugbrengen van aantal heropnames

De longverpleegkundige bespreekt met de patiënt zijn of haar longaanval actieplan, het medicatiegebruik, geeft praktische tips en adviezen en inventariseert wat iemand nodig heeft aan begeleiding. De fysiotherapeut stimuleert de patiënt om in beweging te komen en bespreekt met de patiënt hoe hij zijn activiteiten weer op kan bouwen. Doel van de COPD-nazorg is het verminderen van het aantal heropnames.

Extra informatie voor de patiënt

Patiënten krijgen een veelheid aan informatie. Tot nu toe wordt de meeste informatie mondeling gegeven, soms met ondersteunend foldermateriaal. In de pilot krijgen patiënten informatie en afspraken op schrift mee vanuit het ziekenhuis, zodat alle betrokkenen beter zicht hebben op de afspraken die gemaakt zijn. Het gaat dan o.a. om het longaanval actieplan, het PID (Patiënt Informatie Dossier) en een ontslagblad, met daarop de individuele afspraken en informatie over de nazorg.

Vervolg

Eind september wordt de pilot in de werkgroep geëvalueerd en de werkafspraken waar nodig aangescherpt. Daarna zal de werkwijze gebruikt worden voor de hele groep COPD-patiënten in de hele regio Zwolle.

Rol Proscoop

Voor het project Reduceren heropnames COPD is Proscoop projectleider. Onze adviseur Sjoukje Kruisselbrink is projectleider en Liesbeth Zwanepol begeleidt de panelgesprekken met COPD patiënten en verzorgt de monitoring van de resultaten.

 

Gerelateerde items

Extra nazorg voor COPD-patiënten na ontslag ziekenhuis | Jaarbericht 2018

Het jaarbericht 2018 geeft een inkijkje in een aantal projecten dat Proscoop vorig jaar h... Lees meer

Extra nazorg voor COPD-patiënten na ziekenhuisopname

Ongeveer 50% van de COPD-patiënten die zijn opgenomen met een longaanval, worden hetzelfd... Lees meer