Geplaatst op: 28 maart 2019

Raad van Toezicht Proscoop verwelkomt vier nieuwe leden

Op 25 maart 2019 vond in Zwolle de eerste bijeenkomst plaats van de vernieuwde Raad van Toezicht (RvT) van Proscoop. Onder voorzitterschap van de op 1 januari 2019 benoemde Nelly de Jong gaat de RvT aan de slag als toezichthouder nieuwe stijl. De nieuwe RvT is een divers en vernieuwend team, waarin persoonlijkheden, vaardigheden, kennis en ervaring complementair zijn aan elkaar.

De RvT van Proscoop heeft tijdens de fusie in 2016 het aftredingsrooster zodanig vormgegeven dat, op het moment van een gezonde fusieorganisatie, ruimte zou komen voor een geheel nieuwe RvT die toezicht houdt op de dynamische omgeving waarin Proscoop zich begeeft. Na de voorzitterswissel op 1 januari jl. zijn daarom per 1 maart 2019 vier nieuwe leden aangetreden: Mieke Beentjes (openbaar bestuur), Jan Wietsma (financiën en maatschappelijke impact), Mehmet Duran (innovatie en datamanagement) en Chris van den Akker (leiderschap en organisatieontwikkeling, op voordracht PVT).  Met het oog op de continuïteit van het toezicht blijven twee leden (Alexander van de Koevering en Lidewij Gerner) tijdelijk als adviseurs van de nieuwe RvT betrokken.

Toezicht nieuwe stijl
Bij het opstellen van de profielen en het werven van de leden is nadrukkelijk gezocht naar een divers en vernieuwend team. Met deze RvT heeft Proscoop een toezichthoudend orgaan met veranderkundige ervaring, in een goede mix van de jonge en oudere generatie en met mensen van binnen en buiten de regio van Proscoop.

Proscoop is zeer verheugd met de nieuwe leden van de RvT. Directeur/bestuurder Arie Jongejan: “Door de uitgebreide kennis en kunde die de nieuwe leden inbrengen, blijft de brede expertise van de raad geborgd. Het besluit van de vorige RvT om te kiezen voor het concept van ‘toezicht houden nieuwe stijl’ is een belangrijke factor geweest tijdens het selectieproces. Bij de selectie en samenstelling van de nieuwe raad is ruim aandacht gegeven voor het diversiteitsaspect. Niet alleen qua gender en etnische achtergrond maar ook voor diversiteit in denkstijlen.”

Over Proscoop
Samenwerken voor goede zorg en positieve gezondheid, waarbij burgers betere en betaalbare zorg ervaren en meer regie hebben op hun gezondheid. Daar staat Proscoop voor! Als onafhankelijk netwerkpartner in Noordoost-Nederland vervullen we een maatschappelijke opdracht en verbinden we, innovatief en ondernemend, zorg en welzijn in duurzame samenwerkingsverbanden. We bewegen vanuit de eerste lijn naar wijk- en populatiegericht werken en creëren daarmee een nieuwe leefgemeenschap. Vier ondernemende gebiedsteams werken hieraan met behulp van data via de Triple Aimaanpak. Onze medewerkers, adviseurs, programma- en procesbegeleiders geven met vertrouwen, transparantie en slagkracht deze veranderingsprocessen vorm.

Gerelateerde items