Geplaatst op: 2 mei 2019

Achterhoek Rookvrij

Roken is nog steeds één van de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte in Nederland. In de Achterhoek lopen verschillende projecten gericht op alcohol, voeding en beweging, maar er zijn nog weinig activiteiten ontwikkeld op het gebied van roken. Terwijl roken de nummer één te voorkomen doodsoorzaak is.

Aanpak

De HZOIJ (Huisartsenzorg Oude IJssel) en de gemeente Doetinchem pakken daarom het thema roken op. De thematafel de Gezondste Regio, waar deze partijen deel van uitmaken, is opdrachtgever van het project Achterhoek Rookvrij. Vanuit Proscoop is adviseur Welmoed Nijboer betrokken bij het project.

Doelen

Het doel van Achterhoek Rookvrij is het voorkomen van roken dan wel het stoppen met roken, om de kwaliteit en de duur van leven te waarborgen voor het individu en zijn omgeving. Er zijn drie hoofddoelen geformuleerd:

  • Voorkomen dat jongeren gaan roken;
  • Voorkomen dat er wordt meegerookt/creëren van een rookvrije omgeving;
  • Ondersteunen van rokers bij het stoppen.

Per hoofddoel en zo mogelijk per doelgroep (bijvoorbeeld jeugd, lage SES, aanstaande ouders, werknemers) worden bestaande interventies in kaart gebracht en aangeboden. Dit gebeurt zowel vanuit preventie en zorg als vanuit de leefomgeving (denk aan het publieke domein, sportclubs, speeltuinen etc.). Ook wordt er een communicatiecampagne opgezet, waarin de inwoners van de Achterhoek een eenduidige en heldere boodschap krijgen. De verwachting is dat het project Achterhoek Rookvrij tot een brede infrastructuur leidt, van waaruit in de toekomst andere gezondheids- en welzijnsthema’s kunnen worden opgepakt. Een nevendoel van het project is dan ook dat partijen elkaar steeds beter weten te vinden en nog efficiënter met elkaar samenwerken.

Ketenbrede aanpak

Het project Achterhoek Rookvrij wordt vormgegeven door een werkgroep met de volgende partijen: HZOIJ, gemeente Doetinchem, HZOA (Huisartsenzorg Oost-Achterhoek), GGD Noord-Oost Gelderland, Iriszorg en Santiz. Door de samenstelling van de werkgroep is het mogelijk om tot een ketenbrede aanpak te komen: van collectieve preventie tot en met tweedelijnszorg (medische noodzaak). Op deze manier kan meer impact worden gegenereerd dan in de huidige situatie, waarin partijen zich afzonderlijk van elkaar met het thema roken bezighouden.

Rol Proscoop

Onze adviseur Welmoed Nijboer is projectleider binnen Achterhoek Rookvrij. Het project start in de gemeente Doetinchem, met zo spoedig mogelijk een uitrol naar de andere Achterhoekse gemeenten. De communicatiecampagne is vanaf de start (najaar 2019) gericht op de hele Achterhoek.

Gerelateerde items

Ouderen en alcohol in de Achterhoek

Alcohol is niet weg te denken uit onze samenleving. Veel mensen vinden het gezellig af en... Lees meer

Start ‘Stoptober in het Vechtdal’ weer een succes

Ruim 220 mensen kwamen op 30 september, de start van Stoptober in het Vechtdal, naar de c... Lees meer

Nominatie voor onze pilots Kind en jeugdhulp

De pilots Kind en Jeugd zijn genomineerd voor de Challenge van InEen-Tweedaagse. In onze ... Lees meer