Geplaatst op: 9 juli 2020

Regionaal preventieakkoord Achterhoek getekend door vijftig partners

Het Preventie Akkoord Achterhoek ‘Gezondheid en Geluk voorop in de Achterhoek 2020-2030’ sluit aan op het nationale Preventie Akkoord dat roken, overgewicht en probleemdrinken wil terugdringen. Jaarlijks sterven hieraan 35.000 mensen, samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. De Achterhoekse variant gaat een stap verder door ook het geluk van inwoners centraal te stellen, want ook dit draagt bij aan gezondheid. Het is op 9 juli 2020 getekend door zo’n vijftig Achterhoekse partners.

Meer informatie

Rol Proscoop

Proscoop maakt, in de persoon van Arie Jongejan, deel uit van de Thematafel de Gezondste Regio. Binnen de Thematafel zit de energie om projecten breed gedragen voorbereid en uitgevoerd te krijgen. Adviseurs Wilma NijenhuisJantien Heideman en Welmoed Nijboer zijn, vanuit hun werk voor de regio Achterhoek, betrokken in de bijbehorende overleg- en projectgroepen.

Gerelateerde items

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic: Resultaten Achterhoek Rookvrij

In de Achterhoek werken we samen aan een rookvrije regio. In 2019 is vanuit de thematafel... Lees meer

Welzijn op Recept in beeld: videoserie om te delen

In 2020 is een start gemaakt met Welzijn op Recept in de Achterhoek en inmiddels zijn all... Lees meer