Geplaatst op: 20 november 2019

Kick-off Zorgpad en signaleringskaart ondervoeding ouderen in Apeldoorn

Ondervoeding komt voor bij 15 tot 30 procent van de thuiswonende ouderen. Aandacht voor dit thema is belangrijk; ook omdat het aantal thuiswonende ouderen toeneemt. De ‘Regiegroep ondervoeding kwetsbare ouderen in Apeldoorn’ heeft de handschoen opgepakt en is aan de slag gegaan. Zij hebben samen een zorgpad ontwikkeld en een signaleringskaart gemaakt, om ondervoeding bij deze kwetsbare groep vroegtijdig te signaleren en daarmee te voorkomen. Op 19 november 2019 was de kick-off.  

Samenwerking sociaal en medisch domein

Sinds 2017 wordt in Apeldoorn ondervoeding bij kwetsbare ouderen onder de aandacht gebracht van zorg- en hulpverleners. Beide domeinen (sociaal en medisch) werken samen rondom kwetsbare ouderen die ondervoed zijn of dreigen te worden. Zo zijn er duidelijke afspraken over signalering, opvolging, verwijzing en behandeling gemaakt. Met als doel de prevalentie van ondervoeding bij ouderen in Apeldoorn te verlagen met drie tot vijf procent in de komende vijf jaar. Daarmee conformeren alle partners in de samenwerking zich aan de doelstelling van de landelijke stuurgroep ondervoeding (www.stuurgroepondervoeding.nl).

Breed draagvlak

De samenwerking in Apeldoorn is bijzonder vanwege de brede samenstelling van betrokken professionals, maar ook door de aandacht voor beweging bij ondervoeding. In de regiegroep vinden gemeente, ouderenadviseur, GGD, ziekenhuis, huisarts, diëtist, wijkverpleegkundige, geriatrisch fysiotherapeut en ergotherapeut elkaar. Deze groep heeft het zorgpad met de samenwerkingsafspraken ontwikkeld. Zo is een breed draagvlak ontstaan, waarmee de kans op signalering van ondervoeding is vergroot.
Door te werken aan meer spiermassa en spierkracht wordt de conditie beter. Daarom is er naast voeding ook aandacht voor beweging. In het zorgpad, maar ook in de scholing voor huisartsen heeft beweging – specifiek voor ouderen – een plek. Een fysiotherapeut en een diëtist verzorgen samen deze scholing.
Tijdens een training hebben wijkverpleegkundigen in Apeldoorn geleerd te werken met het zorgpad.

Op 19 november 2019 hebben alle andere betrokkenen uit het sociale en medische domein tijdens een kick-off kennis gemaakt met de twee tools:

Rol Proscoop

Onze adviseur Anita Lahuis heeft de regiegroep ondersteunt in de samenwerking en bij de ontwikkeling van het zorgpad en de signaleringskaart. De organisatie van de training en kick-off was mede in handen van Proscoop.

 

Gerelateerde items

Week tegen ondervoeding van 7 t/m 11 november

In de week van 7 t/m 11 november is het Lees meer

Update Netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.  

Verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met ALK-problematiek in de re... Lees meer

Oncologienetwerk Apeldoorn: Borstkanker en keuzes

Op 14 juni vond vanuit het Oncologienetwerk Apeldoorn een fysieke bijeenkomst plaats in U... Lees meer