Geplaatst op: 4 november 2022

Update Netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.  

Verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met ALK-problematiek in de regio door tijdig te signaleren, een juiste “diagnose” te stellen, eenduidig te communiceren naar patiënten en een adequate (multidisciplinaire) behandeling te geven en de afstemming en samenwerking tussen de professionals te verbeteren’: dit is de ambitie van het netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o. 

Zoek verbinding 

Het netwerk verbindt en bundelt expertise en ervaringen van professionals in de eerstelijns- als in de tweedelijnszorg, welzijn en gemeente. Iedere professional die te maken heeft met ALK-problematiek in zijn of haar werk is welkom bij het netwerk. Maar hoe wordt dan de verbinding gelegd? Door het houden van rondetafelbijeenkomsten én via het ‘Informatieboek netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.’ Dit laatste bevat contactgegevens van iedere netwerkdeelnemer aangevuld met informatie over zijn of haar expertise en ‘handig-om-te-weten’.  

Rondetafelbijeenkomsten  

Sinds 2018 worden er jaarlijks 2-3 rondetafelbijeenkomsten gehouden. Het biedt professionals de mogelijkheid om in gesprek te gaan met elkaar over knelpunten en hulpvragen. Het doel is om van en met elkaar te leren. Het geeft inzicht in eigen handelen en nieuwe inzichten vanuit verassende invalshoeken. Het verbetert de samenwerking en verkort de lijnen. Dit draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en de juiste zorg op de juiste plek.  

‘Ga niet afwachten, maar onderneem nu actie. Ga bij zorgen vroegtijdig op zoek naar hulp als je er zelf niet uitkomt, in dit geval bij de desbetreffende schoolarts of jeugdarts om samen verder te komen. Zoek actief samenwerking op. Maak ook ouders bewust van hun verantwoordelijkheid.’ adviseert het netwerk de inbrenger van een casus. Daaropvolgend werd de inbrenger van de casus direct in contact gebracht met desbetreffende jeugdarts en stelde de revalidatiearts voor om via een doorverwijzing van de huisarts met het kind en ouders te kijken naar passende ondersteuning. 

 

Rol van Proscoop 

Proscoop neemt initiatieven en ondersteunt tal van projecten op het gebied van SOLK/ ALK. Wij zijn betrokken bij regionale samenwerkingsverbanden en organiseren diverse bijeenkomsten. We proberen altijd toe te werken naar zelfstandigheid van een regionaal samenwerkingsverband: reden om na 4 jaar het ‘organiserend stokje’ over te dragen aan de regiegroep en het ontstane netwerk zelfstandig haar weg te laten vervolgen. 

Heeft u vragen over dit netwerk of wilt u meer weten? Neem dan contact op met adviseur Rosalie Visser. Wilt u meer informatie over SOLK/ ALK? Kijk dan hier: SOLK – Proscoop

 

Gerelateerde items

Oncologienetwerk Apeldoorn: Borstkanker en keuzes

Op 14 juni vond vanuit het Oncologienetwerk Apeldoorn een fysieke bijeenkomst plaats in U... Lees meer

Organisaties verenigen zich in het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen

Het ROS-netwerk, waaronder Proscoop, heeft met 19 andere organisaties het Partnernetwerk ... Lees meer

Lokaal Preventie Akkoord Apeldoorn in uitvoering

Dertig organisaties in Apeldoorn werken samen rondom preventie. In mei 2021 tekenden zij ... Lees meer