Geplaatst op: 14 juli 2020

Wijkgericht werken in de regio’s Achterhoek, Apeldoorn en Zutphen

Er wordt in toenemende mate samengewerkt op wijkniveau tussen professionals uit het medische en sociale domein rond de patiënt en op lokaal niveau. De samenwerking heeft tot doel de samenhang en afstemming in beleid èn in de praktijk te realiseren. Dit, zodat inwoners gepaste ondersteuning en zorg ontvangen, waar mogelijk in hun eigen wijk. Dit proces begint met de wijk leren kennen door gegevens te verzamelen om daarna naar een dialoog tussen professionals in de wijk te komen. Zo ook in de regio’s Achterhoek, Zutphen en Apeldoorn.

Achterhoek, kleinschalig en op dorpsniveau

In de Achterhoek is kleinschaligheid van toepassing en wordt op dorpsniveau gebruik gemaakt van elkaars mogelijkheden. Om deze samenwerking wat meer samenhang te geven wordt, samen met Proscoop, opnieuw gekeken wat de samenstelling en gezondheid van de inwoners van het dorp is, waar al samenwerking is en hoe die loopt. Deze gegevens worden samengevoegd in een dorpsprofiel en maken onderdeel uit van de data-dialoog-doen aanpak. Daarna wordt een samenkomst georganiseerd om elkaar te leren kennen en met elkaar de herkenbaarheid van de gegevens te bespreken. Herkennen zij de informatie? Wat zien zij in hun dagelijkse praktijk? Wat vinden ze belangrijk, en waaraan willen ze samen met anderen gaan werken?
Gezien de huidige maatregelen zullen we de komende periode bezig gaan om op een andere manier de verbinding in de wijk te creëren. Later zullen we aan de slag met thema’s die relevant zijn voor het dorp, op een manier die aansluit bij de behoefte van burgers en professionals.

Apeldoorn en Zutphen, wijkgericht op thema’s

Ook in Apeldoorn en Zutphen is wijkgericht werken een thema op de agenda. Met het wijkmanagement van Huisartsenorganisatie Regio Apeldoorn en Huisartsenorganisatie Regio Zutphen zijn we begonnen om wijkgezondheidsprofielen op te stellen. Hierna worden deze besproken met de Hagro’s en huisartsen wijk coördinatoren. De komende tijd zal het vervolgtraject vorm krijgen en wordt het netwerk verder uitgebouwd.

Rol Proscoop

Wij stellen wijkgezondheidsprofielen op om zicht te krijgen op de issues en knelpunten die de komende tijd aandacht vragen in een wijk. Wij verbinden organisaties binnen de eerste lijn en uit andere domeinen met elkaar om op basis van de wijkgezondheidsprofielen de dialoog met elkaar aan te gaan. Daaruit ontstaat een gezamenlijke visie op wijkgericht gezondheidsbeleid en kunnen verantwoorde keuzes worden gemaakt op basis van feiten, cijfers, informatie en gefundeerde kennis. Meer lezen over deze cyclus van data-dialoog-doen.

 

Gerelateerde items

Wat de ROS’en kunnen betekenen op werkthema’s van het Integraal Zorg Akkoord

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte afspraken met een groot aanta... Lees meer

Professionals in zorg- en sociaal domein enthousiast over wandelen in Positieve Gezondheid

Op 26 oktober hebben we samen met 15 Drentse enthousiastelingen die méér willen met P... Lees meer

Ruim 100 zorgprofessionals volgden webinar ‘Kanker en Vermoeidheid’

Op 10 november volgden zo’n 100 zorgprofessionals het webinar rondom het thema ‘Kanker en... Lees meer