Geplaatst op: 11 april 2022

54 partijen in regio Arnhem tekenen samenwerkingsconvenant Nu Niet Zwanger

Netwerk Nu Niet Zwanger regio Arnhem heeft de samenwerking bekrachtigd. 54 partijen hebben het convenant getekend. Nu Niet Zwanger (NNZ) biedt hulpverleners concrete middelen om hun cliënten (vrouw én man) in een open en eerlijk gesprek te laten nadenken over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

Foto: Henk Bril (directeur VGGM/GGD Gelderland Midden) tekent het samenwerkingsconvenant Nu Niet Zwanger

Programma Nu Niet Zwanger: open en eerlijk gesprek

Het landelijke Programma NNZ ondersteunt mensen in kwetsbare omstandigheden een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Door actieve begeleiding te bieden, beginnend bij een open en eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Hierbij wordt vanuit hun leefwereld stilgestaan bij hun vragen, behoeften en (on)mogelijkheden.

NNZ regio Arnhem

In de afgelopen periode is er een mooi samenwerkingsnetwerk voor het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) in de regio Arnhem opgezet, dat op dit moment nog steeds uitgebreid en verstevigd wordt. De ketenpartners binnen deze samenwerking zijn: zorg- en hulpverlenersorganisaties, het somatisch netwerk (netwerk rondom anticonceptie), gemeenten en VGGM/GGD Gelderland-Midden.

Doel van het convenant

Door deze ondertekening is de samenwerking bekrachtigd en geborgd op zowel uitvoerend, management- en directievlak. Er wordt gestreefd naar structurele inbedding van de NNZ-werkwijze. Dit met als doel het voorkomen van onbedoelde zwangerschap door het aangaan van gesprekken over kinderwens zodat een bewuste keuze hierin gemaakt kan worden.

Rol van Proscoop binnen Nu Niet Zwanger

Proscoop-adviseur Annelies Diependaal van Zeeland is in opdracht van de deelnemende gemeenten projectleider van het programma in de regio Arnhem (gemeenten: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar). Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van NNZ binnen uw organisatie? Stel uw vraag aan Annelies.

Nu Niet Zwanger is als interventie officieel erkend met ‘goed onderbouwd’ en is opgenomen in de databank ‘Gezond Leven’ van het RIVM

Gerelateerde items

Praat jij mee over de zorg in jouw regio?

De zorg voor jong en oud in Nederland gaat veranderen. Ook in de regio rondom Zwolle word... Lees meer

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer