Geplaatst op: 22 maart 2018

Samen werken aan aanvullende oncologische zorg op maat

Voor de netwerkbijeenkomst ‘Samen werken aan aanvullende oncologische zorg op maat’, waren op 20 maart jl. in Arnhem zo’n 200 zorgverleners uit de regio Gelderland bijeen. Tijdens deze bijeenkomst werd stilgestaan bij het belang van goede zorgafstemming voor de gevolgen van kanker(behandeling) tussen zorgverleners uit de nulde tot en met de derde lijn. Ook werd er gesproken over de vraag hoe die samenwerking in het belang van de patiënt goed te organiseren.

In het plenaire gedeelte van de bijeenkomst kwamen onder andere voorbeelden van lokale samenwerking naar voren. Irene Göttgens, als onderzoeker verbonden aan het Connected Care project, presenteerde een indrukwekkende film waarin zorgverleners aan het woord kwamen over de verbinding in de zorg en de samenwerking tussen eerste , tweede en derdelijnszorgverleners in de oncologie regio Nijmegen.

Huisarts Bert van Leeuwen en oncologieverpleegkundige Corinne van den Dool deelden hun ervaringen met het netwerk in de regio Nijkerk. Ook werd de nieuwe richtlijn Medisch Specialistische Revalidatie bij Oncologie gepresenteerd door Miranda Velthuis, adviseur van het IKNL.
Tussen de presentaties door vertelde Vanessa Bouwman over haar ervaring als patiënt en reflecteerde ze op wat er in de presentaties werd benoemd.

In het tweede deel van de avond konden professionals met elkaar van gedachten wisselen over het verder vormgeven van onderlinge samenwerking rondom de paramedische, psychosociale en revalidatiezorg voor de patiënt met kanker in de regio waar ze werkzaam zijn. Tijdens deze sessie werd enthousiast informatie uitgewisseld en werden nieuwe contacten gelegd. Communicatie, afstemming, taakverdeling (wie doet wat en wanneer in de keten) en vindbaarheid voor verwijzer en patiënt, zijn onderwerpen waar lokaal verder vorm aan moet worden gegeven. Omdat dit niet een zorgketen is die in een ‘blauwdruk’ te gieten is, zal er continue afstemming moeten zijn tussen betrokkenen.

Meer informatie

Niet alleen het aantal kankerpatiënten neemt toe, ook de overlevingskansen. Dat heeft invloed op de wijze waarop de zorg is georganiseerd en op waar en hoe de patiënt het beste behandeld kan worden. Meer naar de eerste lijn, minder in ziekenhuis, meer op revalidatie gericht, op alle leefgebieden. Samenwerking tussen de verschillende lijnen wordt daarom steeds belangrijker. Wilt u meer weten over samenwerking rond oncologie? Neem dan contact op met Liesbeth Zwanepol (regio Apeldoorn), Annelies Diependaal van Zeeland (regio Arnhem) of Rudie van den Berg (regio Achterhoek). Als adviseurs van Proscoop werken zij aan het versterken van netwerken in de zorg, onder andere rond het thema oncologie. Zij helpen u graag verder!

Gerelateerde items

Oncologie Netwerk Apeldoorn e.o. werkt aan verdieping en verduurzaming

Eerste- en tweedelijnszorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van oncologiepa... Lees meer

Netwerkbijeenkomst Hardenberg; SOLK bij volwassenen

Revalidatiearts Tjerk de Ruiter en psycholoog Niels Fahrenhorst hebben het initiatief gen... Lees meer

Oncologie Netwerk Apeldoorn en omgeving lanceert website

Het gezamenlijk platform Oncologie Netwerk Apeldoorn e.o. lanceert de website Lees meer