Geplaatst op: 17 augustus 2021

Cursusaanbod over ouderenparticipatie mét ouderen 2021-2022 in Drenthe

Ouderen bereiken in deze tijd een steeds hogere leeftijd. Dat maakt hen van onschatbare en onmisbare waarde voor de toekomst. Daarom biedt Denktank 60+ vanuit de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen een uitgebreid cursusaanbod, die dit najaar van start gaat in Drenthe.  

Van praten over ouderen naar praten mét ouderen 

Hierop ligt de nadruk binnen het cursusaanbod. Senioren hebben een andere kijk op wonen, welzijn en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. Met dit cursusaanbod krijgen alle ouderen de gelegenheid om in de nabije toekomst betrokken te zijn bij de ontwikkelingen in de dienstverlening binnen welzijn, wonen en zorg.  

Het cursusaanbod in een vogelvlucht 

De startbijeenkomst van deze reeks cursussen vindt eind oktober plaats. In deze bijeenkomst komt het onderwerp ouderenparticipatie aan bod. Ook worden de wensen en behoeften van de ouderen in kaart gebracht. In 2022 staan tijdens twee cursussen de onderwerpen ‘Hoe werkt de zorg’ en ‘Effectief communiceren’ op het programma. Deze cursussen hebben als doel de ouderen klaar te stomen voor meepraten over beleidsvorming op het gebied van ouderenzorg en meer.  

De overige bijeenkomsten in 2022 vinden digitaal plaats. Het gaat om verdiepende bijeenkomsten, waarvan de inhoud nader wordt bepaald. Onder andere door inbreng van de ouderen zelf. Het vormgeven en laten slagen van ouderenparticipatie kent tenslotte geen panklaar recept, vandaar deze insteek.  

Wanneer, hoe en wat? 

De cursussen vinden plaats op een goed bereikbare plek in Drenthe. Verdere details over de cursussen volgen in september (zoals data en locaties). De verdiepende bijeenkomsten vinden digitaal plaats. Het cursusaanbod is kosteloos dankzij een subsidie van de Provincie Drenthe.  

De rol van Proscoop 

Proscoop werkt als regionale adviesorganisatie actief samen met de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen en andere betrokken instanties op het gebied van ouderenzorg. Wij praten niet alleen over de ouderen, maar zeker ook mét deze belangrijke doelgroep. Alle aandacht voor behoefte en beleving van de ouderen.  

In de Alliantie vertegenwoordigen onderstaande partners de verschillende domeinen in de Drentse dienstverlening aan ouderen: Denktank 60+ Noord, HZD, Netwerk Welzijn Drenthe, Icare, VDG, Domesta, Trendbureau Drenthe, Proscoop, Zilveren Kruis en CMO STAMM. 

Wilt u meer weten? 

Via deze link leest u meer over het onderwerp. Ook kunnen ouderen hun interesse kenbaar maken voor het cursusaanbod.  

Gerelateerde items

Praat jij mee over de zorg in jouw regio?

De zorg voor jong en oud in Nederland gaat veranderen. Ook in de regio rondom Zwolle word... Lees meer

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer