Geplaatst op: 9 maart 2023

Duidingsessie regiobeeld GGZ Drenthe: een terugblik met cijfers

Maar liefst 38 Drentse zorgprofessionals deden op 12 januari 2023 mee aan een sessie rondom het pas ontwikkelde regiobeeld GGZ Drenthe. Deze werd gemaakt door Proscoop (i.o.v. Drents Zorglandschap). Het regiobeeld is een belangrijk hulpmiddel om inzicht te krijgen in ontwikkelingen en uitdagingen rondom de GGZ in Drenthe. Waardevolle inzichten en cijfers kwamen op tafel tijdens deze duidingsessie. Wist u dat de inwoners van Drenthe gemiddeld minder stress ervaren dan landelijk het geval is? 

Samen kijken naar oplossingen 

Aan de sessie namen 20 organisaties deel, waaronder GGZ Drenthe, VNN, Cosis, Dokter Drenthe en verschillende welzijnsorganisaties. Ook ervaringsdeskundigen waren aanwezig. Doel van de sessie was om met de informatie uit het regiobeeld te kijken naar de belangrijkste knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen voor nu en de toekomst.

Cijfers en praktijkervaring gebundeld 

Het regiobeeld GGZ Drenthe geeft inzicht  in de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de GGZ in Drenthe. Maar de data uit dit regiobeeld zegt niet alles. Ervaring uit de praktijk, van zowel zorgaanbieders als ervaringsdeskundigen, werden naast deze data gelegd. Zo kwam het gesprek op gang en daarmee mooie inzichten naar boven.

Inzicht in populatie en gezondheid 

Het regiobeeld vertelt ons onder andere dat Drenthe te maken krijgt met een krimp in de leeftijdscategorieën 0-20 jaar en 20-65 jaar en een groei in de leeftijdscategorie 65 jaar of ouder. Daarnaast kent Drenthe een hoger aandeel inwoners dat belemmerd wordt door lichamelijke of psychische klachten dan landelijk. Belangrijk is om dit voor de toekomst te ondervangen met het juiste zorg- en welzijnsaanbod. Naast deze inzichten omvat het regiobeeld nog veel meer data op het gebied van populatie, toegankelijkheid van zorg en welzijn en zorggebruik.

Wensen van ervaringsdeskundigen 

De aanwezige ervaringsdeskundigen brachten waardevolle inzichten mee. Heldere wensen werden op tafel gelegd. Zo wensen zij onder andere dat er meer aandacht komt voor naasten en dat vaker ervaringsdeskundigen worden ingezet. Ook kan de rol van de huisarts beter (meer zichtbaar), gaven zij aan. Behoud of uitbreiding van lokaal aanbod voor herstel en zelfregie werd ook genoemd als belangrijk.

Samenwerking en preventie 

Uit de sessie bleek dat er grote uitdagingen liggen voor de toekomst. Ook het IZA (Integraal Zorgakkoord) en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) bieden aanknopingspunten voor transformatie van de ondersteuning en zorg voor cliënten met GGZ problematiek. De wachttijden voor specialistische GGZ zijn onverminderd lang. Daarnaast moet er meer worden ingezet op preventie. Naast deze punten ligt de focus voor de nabije toekomst op samenwerking binnen het medisch domein en samenwerking tussen huisartsen en het sociaal domein.

Wilt u meer weten? 

Meer weten over het regiobeeld GGZ Drenthe? Vragen over de duidingsessie? Neem contact op met één van de Proscoop-adviseur Elisabeth Floor. 

Gerelateerde items

Samenwerkingsverband Achterhoek monitort gezondheid met data-infrastructuur

De Vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek en het samenwerkingsverband Lees meer

Positieve Gezondheid via de digitale snelweg

Ben je vanuit jouw organisatie bezig met Positieve Gezondheid? Ben je benieuwd hoe je dit... Lees meer

Jaarbericht Proscoop 2022

Het Proscoop jaarbericht 2022 is verschenen. Dit jaar stond in het teken van onze opgave om de sa... Lees meer