Geplaatst op: 30 september 2017

Integrale ouderenzorg Hoogeveen

In Hoogeveen hebben verschillende professionals en organisaties uit zorg en welzijn onder coördinatie van Proscoop de handen ineen geslagen. Door de gezamenlijke aanpak ‘Integrale Ouderenzorg Hoogeveen’ komen ouderen (weer) in hun kracht, groeit hun gevoel van welbevinden en krijgen zij meer regie over hun eigen leven. Het resultaat: minder huisartsbezoek en een groter sociaal netwerk. De professionals zijn enthousiast om vanuit de samenwerking in een netwerk betrokken te zijn bij preventie en proactieve ouderenzorg. 

Kernteam integrale ouderenzorg

De basis van de Integrale Ouderenzorg Hoogeveen wordt gevormd door een kernteam per huisartsenpraktijk. Dit kernteam is aanspreekpunt van een huisartsenpraktijk en bestaat uit de huisarts, praktijkondersteuner (POH), wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, Wmo-consulent en specialist ouderengeneeskunde. Rondom het kernteam is een flexibele schil: mensen die een rol kunnen spelen in het versterken van (het netwerk rondom) een individuele oudere.
Naast bovengenoemde professionals kunnen dit ook een apotheker zijn, fysiotherapeut, mantelzorgconsulent of opbouwwerker zijn.

Signalering, huisbezoek en ondersteuning

Na signalering komt de kwetsbare oudere binnen het kernteam ter sprake en wordt de route afgestemd. Zo kan er een huisbezoek worden geregeld, waarin een inventariserend gesprek wordt gevoerd en een vragenlijst doorgenomen. De uitkomst is een indicatie van de situatie en kwetsbaarheid van een oudere en helpt bij de oplossingen hoe het netwerk te versterken is of c.q. hoe de oudere de eigen kracht verbetert. De stand van zaken wordt telkens teruggekoppeld aan het kernteam en binnen het netwerk.

Elkaar en elkaars expertise leren kennen is de eerste en cruciale stap in de samenwerking. Weten wie wat precies kan betekenen in de ouderenzorg en daar een gezicht bij hebben, zorgt ervoor dat er eerder en meer adequaat wordt doorverwezen. Zodat een oudere eerder de ondersteuning krijgt die hem/haar echt verder helpt.

Rol Proscoop

De aanpak voor Integrale Ouderenzorg heeft zich onder projectleiderschap van Proscoop ontwikkeld dankzij de enthousiaste inzet van de betrokken partijen in Hoogeveen. Inmiddels doen alle huisartsenpraktijken in de gemeente Hoogeveen mee aan dit project. Samen met De Huisartsen Zorggroep Drenthe promoot Proscoop Integrale Ouderenzorg ook in andere gemeenten.

Beleidsadviseur Arthur Overgoor, gemeente Hoogeveen over de rol van Proscoop:

“De gemeente hecht grote waarde aan het inrichten van multidisciplinaire teams bij huisartsen. Huisartsen zijn immers de signaleerder kwetsbaarheid bij uitstek. De ontwikkeling moet voortdurend worden aangejaagd. In een klein groepje bedenken we telkens nieuwe impulsen. Adviseurs van Proscoop denken daarbij niet voor ons, maar met ons. Ze organiseren wat er is afgesproken. Er is sprake van co-creatie van gemeente èn eerste lijn.”

Lees ook het Magazine Vitaal en aanwezig Integrale Ouderenzorg Hoogeveen

Gerelateerde items

Subsidie SET COVID-19 2.0 binnenkort beschikbaar

Na een succesvolle eerste SET COVID-19 subsidie, stelt het Ministerie van Volksgezondheid... Lees meer

Landelijk ROS-netwerk en VitaValley werken samen aan E-health

Vanuit de wens om de geleerde lessen voor de eerstelijns gezondheidszorg uit het SET-up p... Lees meer

Positieve gezondheid Presikhaaf | Jaarbericht 2019

In twaalf voorbeelden biedt ons Jaarbericht 2019 een heldere blik hoe we in de regio de f... Lees meer