Geplaatst op: 15 september 2021

Kennisdocument opgesteld voor organiseren ‘juiste zorg op de juiste plek’

In verschillende Drentse gemeenten wordt de ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo) steeds intensiever. Dat constateert de werkgroep grensvlakken van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen. Het is in de praktijk voor professionals niet altijd helder wanneer een ondersteuningsvraag thuishoort bij de Wmo, of bij de ‘Wet langdurige zorg’ (Wlz). Kortom, hoe krijgen wij de juiste zorg op de juiste plek?

Vanuit de regio Drenthe streven we naar meer uniformiteit in de werkwijze en in de communicatie naar inwoners. Om ervoor te zorgen dat met inwoners en/of hun vertegenwoordigers zo snel en soepel mogelijk ‘de juiste zorg op de juiste plek’ wordt georganiseerd voor nu en in de toekomst, is er een kennisdocument opgesteld, samen met een ‘Routekaart van Wmo naar Wlz 2021’.

Kennisdocument Wmo-Wlz

Het doel van dit document is om de kennis over (de overgang naar) de Wlz te vergroten bij consulenten, cliëntondersteuners van de gemeente en bij professionals in zorg en ondersteuning in de wijk. Hiermee wordt de juiste vorm van ondersteuning en zorg ingezet vanuit de Wmo of de Wlz. Het is dan van belang om te weten wanneer iemand in aanmerking komt voor de Wlz, wat er onder de Wlz valt, welke partijen daar een rol in vervullen en daarmee een eenduidige boodschap uitdragen naar de inwoners van Drenthe.

Een dynamisch en lerend document

Dit omschrijft precies wat het kennisdocument is. We zien dan ook graag uw reacties en vooral verrijkingen van het stuk tegemoet. U kunt dan denken aan het delen van praktische situaties en bijvoorbeeld jurisprudentie, die nieuwe en actuele  informatie voor het kennisdocument oplevert. Heeft u toevoegingen, tips of wilt u meer weten of de achtergrond en mogelijke werking van het kennisdocument? Neem dan contact op met Elisabeth Floor (adviseur van Proscoop), kartrekker van de werkgroep grensvlakken binnen de Alliantie.

De rol van Proscoop 

Proscoop werkt als regionale adviesorganisatie actief samen met de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen en andere betrokken instanties op het gebied van ouderenzorg. In de Alliantie vertegenwoordigen onderstaande partners de verschillende domeinen in de Drentse dienstverlening aan ouderen: Denktank 60+ Noord, HZD, Netwerk Welzijn Drenthe, Icare, VDG, Domesta, Trendbureau Drenthe, Proscoop, Zilveren Kruis en CMO STAMM. 

Informatie om te downloaden

Klik op de links om het document naar keuze te downloaden.

Kennisdocument – Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) & Wet langdurige zorg (Wlz) in Drenthe

Routekaart van Wmo naar Wlz 2021

Themahandreiking Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo naar Wlz

Gerelateerde items

Wat de ROS’en kunnen betekenen op werkthema’s van het Integraal Zorg Akkoord

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte afspraken met een groot aanta... Lees meer

Professionals in zorg- en sociaal domein enthousiast over wandelen in Positieve Gezondheid

Op 26 oktober hebben we samen met 15 Drentse enthousiastelingen die méér willen met P... Lees meer

Ruim 100 zorgprofessionals volgden webinar ‘Kanker en Vermoeidheid’

Op 10 november volgden zo’n 100 zorgprofessionals het webinar rondom het thema ‘Kanker en... Lees meer