Geplaatst op: 11 mei 2022

Pilot POH-Jeugd in gemeente Borger-Odoorn werkt toe naar een staande voorziening

Al enkele jaren loopt de pilot POH-Jeugd in de gemeente Borger-Odoorn. Zoals u hier leest, vond er in 2021 een evaluatie plaats. Vanuit de gemeente ligt er de wens om deze pilot om te zetten naar een staande voorziening. Onmisbaar hierin zijn een structurele samenwerking en het scheppen van duidelijke verwachtingen tussen de gemeente, huisartsen en POH’ers. Wij nemen u graag mee in de huidige stand van zaken.

Terugblik op informatiebijeenkomst

De evaluatie van Proscoop en de wens tot een staande voorziening van POH-Jeugd leidden tot een informatiebijeenkomst, begin dit jaar. Tijdens deze bijeenkomst lichtte Proscoop, na een introductie van voormalig wethouder Albert Trip, de uitkomsten van de evaluatie toe.

Werkgroep opgericht

Het plan is om de voorziening POH-Jeugd verder te professionaliseren, waarvoor een werkgroep is opgericht. Deze bestaat uit: POH’ers-Jeugd, beleidsadviseurs en een adviseur van Proscoop.

Deze onderdelen gaat de werkgroep onder andere aanpakken:

  • Visie en functieomschrijving
  • Onderlinge samenwerking en verantwoordelijkheid
  • Deskundigheid en scholing
  • Financiën en monitoring

Kick-off bijeenkomst najaar

Wanneer de uitwerking van een onderdeel gereed is, zal de stuurgroep zich erover buigen. Dit is het moment voor eventuele bijstelling. In de stuurgroep zijn naast de gemeente en Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn ook de huisartsen vertegenwoordigd. In september wordt er een kick-off bijeenkomst georganiseerd voor alle huisartsen binnen de gemeente Borger-Odoorn.

Meerwaarde pilot POH-Jeugd

De meerwaarde van de pilot, en binnenkort de staande voorziening, zit hem in laagdrempelige ondersteuning, goede bereikbaarheid en een brede blik van de POH. Kortom, betere zorg en ondersteuning voor de jeugdigen.

Rol van Proscoop

In Drenthe lopen meerdere trajecten omtrent POH-Jeugd, waarbij Proscoop actief betrokken is als mede-initiatiefnemer. Taken die Proscoop binnen de verschillende trajecten op zich neemt zijn onder andere:

  • Bijhouden hoeveel jeugdigen gebruikmaken van POH-Jeugd
  • Aanbevelingen opstellen voor het formaliseren van de functie
  • Het begeleiden van de pilots en verdere uitbreiding daarvan

Gerelateerde items

Praat jij mee over de zorg in jouw regio?

De zorg voor jong en oud in Nederland gaat veranderen. Ook in de regio rondom Zwolle word... Lees meer

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer