Geplaatst op: 3 december 2021

Succesvol verloop 9e Symposium Geboortezorg 

Wij kunnen terugkijken op een succesvol Symposium Geboortezorg, wat op vrijdag 12 november 2021 plaatsvond in Groningen. Het symposium werd deze keer fysiek en online aangeboden, wat resulteerde in een goede opkomst: 90 deelnemers bezochten de bijeenkomst. 

De toekomst van de geboortezorg 

Het symposium stond deze keer in het teken van De toekomst van de geboortezorg. Zes professionals* haakten aan bij dit onderwerp tijdens een plenaire sessie: 

 • Jochen Mirau ging in op gezondheidsverschillen: hoe deze te voorkomen zijn. Met verschillende quotes gaf hij zijn verhaal vorm. De kern van zijn verhaal kwam neer op een oproep om met het beleid te focussen op de gehele bevolking, zodat iedereen profiteert, ook de mensen in een kwetsbare situatie. De laatstgenoemde groep is een kleine groep.  
 • Wat kan er beter binnen antenatale zorg voor asielzoekers en statushouders? Op deze vraag kregen wij van Ineke Postma een antwoord. Uit onderzoek blijkt dat het inzetten van een tolk, groepszorg, aanbod voor mentale gezondheid en awareness de zorg kan verbeteren.  
 • Marianne Mevius en Maud Huppes namen ons mee in de wereld rondom het prenatale huisbezoek. Dit werd in 2022 landelijk ingevoerd. Zo kan de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) al worden ingezet tijdens de zwangerschap. 
 • Jan Jaap Erwich vertelde ons over de toekomst van het Consortium. Het doel van het Consortiu, is een gezamenlijke regiovisie omtrent geboortezorg. Wat hem betreft mogen de schotten tussen de echelons verdwijnen en werken de noordelijke ziekenhuizen meer samen. 
 • Hoe behouden wij verloskundigen binnen het werkveld? Liesbeth Kool houdt zich bezig met een onderzoek onder startende professionals in de geboortezorg. Dit onderzoek laat zien dat wij vele verloskundigen verliezen binnen het werkveld. Betere begeleiding is één van de opties om dit verlies tegen te gaan.  

Organisatie van het Symposium Geboortezorg 

Dit jaar lag de organisatie in handen van  Zorgadvies Groningen met AVAG, Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland (ZeGNN), Proscoop en ROS Friesland. Wilt u meer weten over één van deze onderwerpen of heeft u een interessant onderwerp rondom geboortezorg voor een volgend symposium? Neem dan contact op met Ayse Baltaci, adviseur bij Proscoop 

Wie zijn de professionals*? 

 • Jochen Mirau, hoogleraar Economie van de Volksgezondheid Rijksuniversiteit Groningen en Wetenschappelijk Directeur Aletta Jacobs School of Public Health 
 • Ineke Postmaonderzoeker en AIOS gynaecologie, afdeling Obstetrie & Gynaecologie, Universitair Medisch Centrum Groningen 
 • Marianne Mevius, manager JGZ bij GGD Drenthe 
 • Maud Huppesjeugd, voor- en prezorgverpleegkundige Icare 
 • Jan Jaap Erwich, hoogleraar obstetrie UMCG en voorzitter stuurgroep Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland 
 • Liesbeth Kool, docent AVAG, promovenda verloskundige wetenschap Noord Nederland, Universitair Medisch Centrum Groningen 

Bekijk gerelateerde items

Gerelateerde items

Wat de ROS’en kunnen betekenen op werkthema’s van het Integraal Zorg Akkoord

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte afspraken met een groot aanta... Lees meer

Professionals in zorg- en sociaal domein enthousiast over wandelen in Positieve Gezondheid

Op 26 oktober hebben we samen met 15 Drentse enthousiastelingen die méér willen met P... Lees meer

Ruim 100 zorgprofessionals volgden webinar ‘Kanker en Vermoeidheid’

Op 10 november volgden zo’n 100 zorgprofessionals het webinar rondom het thema ‘Kanker en... Lees meer