Geplaatst op: 3 juli 2019

Verdiepingsbijeenkomst grensvlakken in de ouderenzorg

Op 14, 15 en 22 mei organiseerde de Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen 3 regiobijeenkomsten over grensvlakken in de ouderenzorg. De avonden werden goed bezocht en een heel aantal knelpunten rondom grensvlakken tussen Wmo/Zvw en Wlz zijn daar aan de orde gekomen. Om voor de meest genoemde knelpunten concrete oplossingen te bedenken, werd op 2 juli in Meppel een verdiepingsbijeenkomst gehouden in samenwerking met Significant en MerkbaarbeterThuis.

Aan een tafel met professionals en een tafel met beleidsmensen met verschillende achtergronden is nagedacht over oplossingen en concrete uitwerking op het gebied van overgang van Wmo/Zvw naar Wlz en invulling van zorg en ondersteuning met betrekking tot de maaltijdvoorziening.

Voor beide onderwerpen zijn concrete voorstellen met passende uitwerking geformuleerd die op kernteam-, lokaal-, en Alliantie-niveau zullen worden opgepakt.

Hieronder vindt u de handouts van de bijeenkomst op 2 juli.

Gerelateerde items

Gezondheid als vertrekpunt in landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024

Eind mei 2020 is de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 gepresenteerd. Met de tit... Lees meer

Coördinatie tijdelijk verblijf regio’s Drenthe versneld van start door coronacrisis

In april 2020 zijn in de regio’s Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen vier Coördinatiefuncti... Lees meer

OZOverbindzorg goede communicatie en snel inzetbaar; juist nu

Communicatie is in deze tijd heel belangrijk, zeker voor kwetsbare cliënten/patiënten!  D... Lees meer