Geplaatst op: 3 juli 2019

Verdiepingsbijeenkomst grensvlakken in de ouderenzorg

Op 14, 15 en 22 mei organiseerde de Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen 3 regiobijeenkomsten over grensvlakken in de ouderenzorg. De avonden werden goed bezocht en een heel aantal knelpunten rondom grensvlakken tussen Wmo/Zvw en Wlz zijn daar aan de orde gekomen. Om voor de meest genoemde knelpunten concrete oplossingen te bedenken, werd op 2 juli in Meppel een verdiepingsbijeenkomst gehouden in samenwerking met Significant en MerkbaarbeterThuis.

Aan een tafel met professionals en een tafel met beleidsmensen met verschillende achtergronden is nagedacht over oplossingen en concrete uitwerking op het gebied van overgang van Wmo/Zvw naar Wlz en invulling van zorg en ondersteuning met betrekking tot de maaltijdvoorziening.

Voor beide onderwerpen zijn concrete voorstellen met passende uitwerking geformuleerd die op kernteam-, lokaal-, en Alliantie-niveau zullen worden opgepakt.

Hieronder vindt u de handouts van de bijeenkomst op 2 juli.

Gerelateerde items

Ouderenzorg in Drenthe: Coördinatie ELV | Jaarbericht 2018

Het jaarbericht 2018 geeft een inkijkje in een aantal projecten dat Proscoop vorig jaar h... Lees meer

Samen op zoek naar grensvlakken in de ouderenzorg

Vanaf 2015 is de zorg en ondersteuning voor ouderen anders gefinancierd en georganiseerd. Drie we... Lees meer

We gaan nóg een keer: inspiratietour, een andere kijk op gezondheidszorg

Bij Positieve Gezondheid staat de mens met een betekenisvol leven centraal. Wij merken da... Lees meer