Geplaatst op: 9 december 2019

Voortaan één Drentse huisartsenorganisatie

Vanaf 1 januari 2020 valt de CHD, de organisatie in Drenthe die de avond-, nacht- en weekendzorg (ANW) regelt onder de Drentse Huisartsencoöperatie. Dit betekent dat de Drentse huisartsen voortaan óók eigenaar zijn van CHD. HZD (huisartsenzorg Drenthe) en CHD (Centrale Huisartsendienst Drenthe) worden bestuurlijk geïntegreerd, waarmee de eerste stap is gezet naar eenheid in beleid voor dag- en ANW-zorg. Alle betrokken partijen gaven hiervoor op 3 december 2019 groen licht.

Huisartsenzorg verandert
We zien een groot aantal ontwikkelingen in de huisartsengeneeskunde. Zo hebben huisartsen op de Woudschotenconferentie (januari 2019) uitgesproken zich 24×7(!) verantwoordelijk te voelen voor de huisartsenzorg. Dus ook voor de zorg in de ANW-uren. Ron Wissink, medisch directeur HZD: “Daarom kunnen we niet anders dan de organisatie voor de dagzorg (HZD) en de organisatie voor de ANW-zorg (CHD) op elkaar af te stemmen.”

Afstemming dag- en ANW-zorg
De bestuurlijke integratie betekent eigenaarschap van de CHD voor de Drentse huisartsen én één gezamenlijke directie voor beide organisaties. En dat is goed nieuws. Ron Wissink: “De grenzen tussen de dagzorg en ANW-zorg zien we al vervagen, waardoor afstemming steeds belangrijker wordt. Het grote voordeel van één gezamenlijke directie voor zowel de dag- als de ANW-zorg is dat we gaan toewerken naar één beleid. Wat ons betreft wordt het beleid van de eigen huisarts nog meer leidend voor de zorg die tijdens de ANW-uren wordt geleverd. Dit draagt uiteindelijk bij aan betere kwaliteit van zorg voor onze patiënten.”

Versterking huisartsenzorg
Er zijn meer positieve gevolgen dan alleen voor de 24-uurs huisartsenzorg. Doordat de CHD voortaan onderdeel is van de huisartsencoöperatie versterken we de Drentse huisartsenzorg én worden we daarnaast makkelijker bereikbaar voor onze samenwerkingspartners, zoals de Drentse ziekenhuizen, GGZ-instellingen en alle ketenzorgpartners; fysiotherapeuten, podotherapeuten en diëtisten, zorgverzekeraars en overheden. Ron Wissink: “We zijn immers vanaf 1 januari 2020 verenigd in één coöperatie.”

Persbericht van HZD, d.d. donderdag 5 december 2019

 

Gerelateerde items

Praat jij mee over de zorg in jouw regio?

De zorg voor jong en oud in Nederland gaat veranderen. Ook in de regio rondom Zwolle word... Lees meer

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer