Geplaatst op: 7 juli 2021

WEL in Flevoland; voer het andere gesprek met laaggeletterden

Iedereen in Flevoland die betrokken is bij mensen waarvan laaggeletterdheid wordt vermoed, is van harte welkom bij de bijeenkomst op 9 september a.s., 14.00 – 16.30 uur, te volgen in uw eigen gemeente. In één middag leert u hoe u een ander gesprek over laaggeletterdheid begint en blijft voeren. De bijeenkomst is vooral bedoeld voor professionals in zorg en welzijn. Ook als u daarbuiten werkzaam bent kunt u zich inschrijven.

Taal en gezondheid

Nivel deed in 2015 onderzoek onder mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het bleek dat zij vaker minder gezond zijn en zich vaker minder gezond voelen. Ook bleek uit een onderzoek van Sardes in samenwerking met de HANN (2020), dat ongeveer 50% tot 60% van de (zorg)professionals twijfelt of cliënten de website, een behandelplan of brieven kan lezen of goed begrijpt.
Taal is dus van grote invloed op onze gezondheid! En gezond zijn, willen we allemaal WEL!

Iedereen doet mee in onze maatschappij

WEL in Flevoland vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze maatschappij. Daarom organiseren zij de themabijeenkomst ‘Taal en gezondheid’, in samenwerking met Bibliotheek netwerk Flevoland en Stichting Lezen en Schrijven.

Programma bijeenkomst en voor wie

De bijeenkomst staat in het teken van op de juiste manier met elkaar in gesprek raken en blijven. De methode KLASSE! van Marian Janssen-de Goede is hiervoor een bruikbaar instrument. Marian biedt een andere kijk op het bereiken en aanspreken van mensen die laaggeletterd zijn. Naast de uitleg gaan de deelnemers ook zelf daadwerkelijk aan de slag met deze methode.

Rol Proscoop

Proscoop is partner binnen WEL in Flevoland, een broedplaats van samenwerking voor iedereen die zich inzet voor de (positieve) gezondheid van alle Flevolanders. Onze adviseur Ayse Baltaci is betrokken bij de voorbereiding van deze bijeenkomst en brengt deze bijeenkomst onder de aandacht van vooral (zorg)professionals in Flevoland.

Gerelateerde items

Regiotour ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ maakt stop in Flevoland

Donderdag 1 juli maakte de 'Regiotour Een nieuwe generatie langer thuis' een digitale sto... Lees meer

Positieve gezondheid in Flevoland. Echt WEL

In 2021 bekijkt WEL gezondheid vanuit een breder perspectief in een reeks inspirerende bi... Lees meer

Positieve gezondheid krijgt voet aan Flevolandse wal

Ruim 200 professionals afkomstig uit de wereld van gezondheid, welzijn, gemeenten, instel... Lees meer